cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Nvis

(2122 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Si sculã un armatol
sh-alãsã murmintul gol.
Tu murmint bãgai sap:
dau di boatsi di pap,
dau di bots di cusurinji.

Cum la eali s-nu ti ncljinji?

Di ahãntsã mults murmints
di pãrints, di strãpãrints,
mi-aplicai shi nj-ul bãshai
pi-atsel strãaushescu grai.

Tsi s-vã dzãc, cum s-nu ti treamburi?
Grailu-atsel eara mash flamburi.
Canda anviscut di numtã
alãga din hoarã n hoarã
shi ndimna* fara tri-alumtã
ca s-nu chearã, ca s-nu chearã!

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 20 aprilie 2024 15:44:47

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact