cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Nicolae Caratana - Dor

(1945 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Cãnd va s-vinã dzua-atseauã
dzua-steauã,
dzua-lunã
s-ved iar cãmpul di Sãrunã?

Am ranã ca uhelja,
Dzãsi maea:
mash cu vimt di muntsãlj Selja,
mash cu tsarã di Cavaia
sh-di Muscopulea-atsea seacã
poati s-treacã.

Dzãsi tati,
cãnd bãna, cu boatsea traptã:
Patria i sãnãtati,
cãntic, loclu iu ti-ai faptã.

Ranã-groapã, ranã-groapã,
ca s-u vindic, ca s-u cumtu*,
caftã apã, caftã apã
di la izvurlu ascumtu
tu pãdurea di giugastru,
sh-roauã di sum tser albastru.

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 2 aprilie 2023 2:47:40

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact