cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisteraweb designsamarina music
Cauta:  

Poezii Teohar Mihadas - Blâstemlu di mumâ

(3808 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Ma s-fudz d-aoa, hiľi Teohari,
Hâiri ş-prucucii nu v-adari,-
Ma s-fudz di-aoa, şi s-li-agârşeşti
A noastri tuti, armâneşti”.

Acşiţi mi blâstimă dada,
Cându fudzi, tu măńi cu-aprinsâ dzada.
Nafoarâ noapti ş-eara, ş-ploai da
Tu inima-a ľei, handa, handa!
Ftoh îńi fudzi di-aoa, ftoh mi nturnai,
Hâiri ş-prucuchii nu-adrai …

Ma s-armânai, vai aveai hiľi,
Ş-cupii di oi ninumirati,
Vai aveai nipoţ mulţâ, mulţâ-
Ş-pi la câşeri, ş-acasâ, disculţâ …
Ş-vai ti-tińisea duńeaua tutâ-
Ş-aţea-nviţata, ş-aţea hutâ …

A, ma tini u angânaş câţaua,
Tahina-tahina, tu oara-aţea-araua …
Ti fâţeş afanu şi ńi ti lo draclu-
Ta s-umpli cu pâradz, golu saclu!
Na, tora, mâcâ-ľi, ta s-ti saturi,
Fâ-ľi fârinâ, fâ-ţ-ľi aloaturi,
Andupsicâ, na, plâscânea,
Pusca di-tru vuţelâ bea!

Fidanea featâ ţi ti vru,
Di dorlu-a tâu mintea-ş-chiru!
Nu-i amartii, vâtâmari?
Nu s-aflâ crimâ cama mari
Va-li plâteşti tuti, tuti,-
Tu bana-aestâ, ş-tu-alti, multi.

Tora, adunâ-ti tu-angońea
Armasâ ermâ, agońea-agońea,
Ş-acloţi, somnulu s-nu ti-acaţâ –
Umbra, câlcatâ di lâeaţâ!

Pânâ vai yinu, s-ti ľeau, s-ti-aducu
Tu ermi locuri, ermu-cucu;
Pânâ s-ti ľeau, s-ti-aducu cu mini
Tu fâr-di mardzina grâmini …
Aclo si s-facâ apâ ş-sari
Blâstemlu-aestu, fâr-di ľirtari!

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 9 iunie 2023 14:26:57

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact