cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicPilisteraweb design
Cauta:  

Poezii Spiru Fuchi - Tatal a meu

(3353 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Seamina ponj, tatal a meu,
tsi mari sãrbatoari;
seamina el, ashi ca paplu,
s-nu na uscãm varoara!

Seamina ponj tati a meu
tu soari sh-tu furtunã;
mini talj tsi seamina tati,
ti bana cama bunã!

Seamina aradzi tati a meu
s-avem niheama lunjina;
s-dizvilescu tsi seaminã tati
shi noaptea poati s-vina!

Seamin bucats di noapti mini
sh-li fac cu sanatati;
seamin bucãts, ta s-adun razi
ta s-crescu ponjlj-al tati!

Seamina ponj tatãl a meu
tu truplu-a meu peascumta;
seamina el, ta s-amintu,
virdeatsa, sh-nu alumta!

Seamina ponj, tatãl a meu,
tsi mari sarbatoari;
seamina el, ashi ca paplu,
s-nu na uscam varoarã!

zboarã ngrãpsiti di cociu puiu

la 16 iunie 2024 15:03:52
Tags: armaname

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact