cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Spiru Fuchi - Si-arut hima naţionalizmulu

(2740 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Aşi hiľiulu a meu aşi eara scriatâ ti mini
s-mi doarâ ti soia a meauâ
s-u amu mintea totâna la tini!
S-versu lâcrińi caldzâ şi pi-ascumta
fara a meauâ agârşâşti
cându siamnâ tu locu cireńiu
cându tu locuri xeani putridzaşti!
Aşi luţeafirlu a meu
aşi ti mini fu scriatâ
cându ndoi îşi bagâ paradz
dorlu ti farâ s-lu amu flamburâ.
Ma tini bre luńina a meauâ
di erma di lângoari-ńi dislâxeati
ş-nu mutrea aţeľi di ninga tini
cându tu focuri adarâ armati.
S-u ştii lâ daşlu a meu,
aşi fu scriatâ ti noi
cându alanţ si-adarâ armăţ
noi s-lâ ńirdzemu di-napoi.
Ma tini aminâ di-anumirea
disaga bizdângâ ali Rămănami
di târticiulu di lânâ nţâsutâ
s-scoţ cântiţli nicântati di-tu zâmani…
Şi alâsâ-ľi vitińiľi si-alumtâ
alasâ-ľi xeńiľi si-zghileascâ
du-ti iu nu-agiumşii cu cânticlu a meu
la unâ vatrâ niastimtâ rămănească.
Fudz tu loclu ti cari yisai
cu sinuri ― minduirili niscriati
intrâ tu suflitlu a tatâ-tu
tu părţili a lui ma muşeati.
aşi, aşi vińitorlu a meu
aşi e aflatâ ti noi
unu cicioru s-lu avemu di-nâinti
alantu armasu di-napoi!

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 23 iulie 2024 11:45:29

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact