cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerPilisteraweb design
Cauta:  

Poezii Gogu Padioti - Meru ditu munti

(4403 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Meru ditu munti
*********************

Nj'am ayini pi unu munti
Namisa ca unu meru dultsi
Sh'tricu feata di lu'arupsi .

Mini mi dedu cu de'alaga
Aua s'u acatsu , aclo s'u acatsu
Nj'u acãtsai shi nj'u bãsheai
Sh'dauli tsãtsi li diznjirdai

Strimdzi'nj gione cãtu potsã
pãnã tora furã a meali
Di aua sh'ninti suntu a tali.

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 25 iulie 2024 12:07:15

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact