cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Nicu Uzum - & Sirma Guci - Iu iarai versuri

(3683 vizualizări / 40 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Nicu Uzum & Sirma Guci
Iu iarai
Muzica si text
Sirma Guci
************************************************

Iu iarai? iu iarai pa'n tora
minduierli a meali ti cafta...
Tu pirminti canda fum noi doijii
sh-tu una bana alta...
Tsa dadeam manjili a meali
cu-a tali daima s-ampriuna,
pi noi cadeau njii di steali
sh-cu eali anji arai curuna !

Iu iarai ? iu iarai pa'n tora
minduiarli a meali ti cafta...
tu pirmiti canda fum noi doi
sh-tu una bana alta...
Dapoaia vini un cal albu
sh-ancalicashi pi el cu sila,
atumtsea grii cutrimburata-
''Armanji cu mini ma-s ai njila !"

Terlu tut ashi lacarmeadza
cu ploi pisti iarba-aratsi
mashi tu un cornu di-ascutidi
sihatea agarshita....tatsi !

Iu iarai,shcari hii aspuni?
sh-mana aratsi luai ta-s iu- astringu,
mutri napoi....ta-s ascunda di mini,
shi s-nu ved ca ochiiji ai plangu.
''-O voi un lucru ta sa shtii..."
sh-cu ochii aplicats inji dzasi:
''-Nu hiu lutseafir,nu hiu om -
hiu feata...vrutlu-a tau dit iysi "


zboarã ngrãpsiti di Flory Caragop

la 13 noiembrie 2013 18:23:28

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact