cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographersamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Nicu Uzum - Vruta mea di dor versuri

(3889 vizualizări / 79 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Vruta mea di dor mash di gura ta
vream ta sii cu mini tini steaua mea
vream ta sa-ni ti ved cu tini ta`s shed
sa-ni ti iau la noi feata ca ti voi
Ref: Haide feata,
Ina mash cu mini ta-s na hiba ghini
ina vruta
hai ina la noi, io multu ti voi
Tuta dzua feata inima-ni si-arupi
fara tini vruta cat chiro s-dutzi
Sh-candu ini ti ved inima-ni si bati
de-ata musuteata suflitlu ufteadza
Ref: ---------------------------------
Dorlu di la tini minduierli a meali
vor smi-aduca feata tu bratzsali-a tali
candu ti mutrescu feata mi tuchescu
inima ini dzatsi snu ti agarshescu
Ref: -----------------------------------
Vruta mea di dor ma di gura ta
vream ta sii cu mini tini steaua mea
vream ta sa-ni ti ved cu tini ta-s shed
sa-ni ti iau la noi feata ca ti voi
Ref: -----------------------------------

zboarã ngrãpsiti di cristi make

la 30 ianuarie 2010 21:11:34
Tags: versuri

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact