cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Gica Coada - Iarai msheatã versuri

(6127 vizualizări / 272 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
GICA COADA - Iarai msheatã
*****************************

Tsãnj minti prota dzuuã
Cãndu tu bratsã ti tsãnui
Cãndu avea vinitã primuveara
Tini'nj dzãtseai lea featã
Io di vreari tsã'zburamu
Nu shtiam featã cum treatsi oara

Iarai mshatã cãndu arãdeai
Ah feata mea cu perlu lai
tse mi pidhipseai ?

Tu altã dzuuã featã
Cãndu doji n'adunãm
Oclji a tai mshatsã sa'nvirinarã
Cum di putushi lea featã
Dauã zboarã ta sã'nj dzãtsã
Inima'nj nfãrmãkarã

Iarai mshatã cãndu arãdeai
Ah feata mea cu perlu lai
tse mi pidhipseai?

Tora ma tricu
Msheata primuvearã
Tutu la tini io mi minduiescu
Singuru tu lumi featã
Mi alãsashi ma ti fudzishi
Cãtã alti yisi tsi'nj tsã grescu

Iarai mshatã cãndu arãdeai
Ah feata mea cu perlu lai
tse mi pidhipseai?

*******************************
GICA COADA - Volumul 5
"Iarai msheata" - 2005

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 9 mai 2010 14:08:53

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact