cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Gramostea - Iu iarai versuri

(6063 vizualizări / 115 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Iu earai, iu earai pãn tora
Minduierli a meali ti caftã
Tu pirmiti canda fum noi doyi
Shi t'unã banã altã

S'tsã dãdeam mãnjli a meali
Cu a tali daima s'apridunã
cãdeau nji di steali
Shi cu eali io nj'adrai cãrunã

Iu earai, iu earai pãn tora
Minduierli a meali ti caftã
Tu pirmiti canda fum noi doyi
Shi t'unã banã altã

Dapoaia vini pi'un cal albu
Shi ncãlicashi pi el cu silã
Atumtsea gri cutrimuratlu
Armãnj cu mini mas ai njlã

Iu earai, shi cari hii aspuni
Shi mãna aratsi luai ca's astringu
Mutryi nãpoi ca's ascundã di mini
nu vedu oclj ãi plãngu

O, voi un lucru ta's shtii
Shi cu oclj aplicatsã ãnj dzãsi
Nu hiu lutseafiru, nu hiu ponu
Hiu featã vrutlu a tãu dit yisi

zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 29 mai 2009 16:34:54

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact