cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designsamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Nelu Peanci - Armonica.Instrumental-coru versuri

(5929 vizualizări / 120 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Instrumental-coru

Di'aestâ soi tinjisitâ.
La shopatlu ditu cheari.
More lailu Tanaslu alu bardzu.
Ursitsâ tu vatra armâneascâ.
Dor njiu doru ti unu lai gioni.
Vruta mea cu gura ca di njiari.
O läi cucu mushatâ peanâ.
Numtâ di kihâiadzâ.
Unu pilisteru azbuira.
Ciudii lai ciudii.
Oh lele oh.
Aua ni'adunämu.
Vini toamna vimtulu sh'ploili.
Tora inshii mâle'm la coru.
'Msheatâ lilici dintr'unu maiu.
Ai tanina moi di Ianina.
Tu'a Veryea nâuntru.
Costa vrea s'facâ harau.
Tini läi Yioryi tsi n'adrashi.
Numtâ armâneascâ moi numtâ arhundeascâ.
Dada tsea zurla arathimä.
Dzâi lea dado alu afendi.
Adzâ a s'ancârcämu greashti Costa.
O giocu'nji mi agiucamu.
Ore pi mâyulâ more câtrâ searâ.
Va'nji beau unâ arkii.
Tsi patu mini moi vâr s'nu patâ.
Vruta mea'i lea ca pirushanâ.
Nu'nji ts'amu dzâsâ.
Sheadi mushata la poartâ.
Tu geamu mi doari läi nica arana.
Cu albi sh'cu palasca'n bârnu.
Nu ti anvirina tini featä lea.
Pi'anarga pi'anarga frâmtea.
Iu ankisishi lea Leno,io lea Leno lea.
Dor dor ta s'negu la cutaru.
Shuru shuru,shopatu shulinaru.
Hoarili tuti li alâgaiu,featâ ca tini...
Aidi vini oara s'nâ fudzimu,Maro.
Spuninji featä,spuninji featä lea mushatä.
Di Pilistera pân la Pindu.
Bum bum bumbuneadzâ.
Lena iasti hâidipsitâ,Lenä Lenä lea.
Cupii multu mushati.

zboarã ngrãpsiti di Nelu Peanci

la 7 martie 2012 17:57:48
Tags: versuri

Museta melodie,museata numta aromaneasca!

adăugat de Thoma Driza la 8 martie 2012 10:02:54

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact