cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Versuri Nelu Peanci - Corina.Elena.Badea "Etâ 'msheatâ" versuri

(5989 vizualizări / 59 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
ETÂ 'MSHEATÂ
muzica & versuri -Corina Elena Badea
voce - Corina Elena Badea
armonicä & aranjament orchestral- Nelu Peanci

1.ALAGU PI IUTSIDO, TA-S CAFTU A MEU CHIRO
ANDA EARAMU TUTS NJITS , LA DADA FICIURITS
SHI’NÂ HÂRSEAMU DI BANÂ CU HARAU….
CHIROLU LAI CLIAMÂ, TSIVA ELU NU N’ANTREABÂ
CARA SU’LU DÂNÂSEAMU, ALARGU S’LU’AVINAMU
AESTU PIRMITH DI BANÂ ..MULTU’L VREAMU..!

R : MAIA CU PURYIAUA CHINDISITÂ
TSI’ADRA TI NOI SÂNII CU PITÂ
PAPLU CUM S’TURNA NÂPOI,
CU’A NOASTI CUPII DI OI
CHILIMENJI EARAM …SHI’LU ASHTIPTAMU
PI CALEA MARI…

S’DÂNÂSEAMU CHIROLU MA NU-S FATSI…
NU N’ANTRREABÂ ICI TSIVAMASHI TREATSI…
ANJII N’AVALESCU CU NEAU ,
ALBABANÂ CU HARAU
ANDA TUTS EARAM DEADUN
SHI’TI EA HÂRSEAMU… !

2.ALAGU PI IUTSIDO, TA S’AFLU ATSELU CHIRO
CU MAIA DZÂNÂ ‘MSHEATÂ, CA STEAUA ‘NCUNDIATÂ
TSI-ASHTIPTA S’YINIMU ,CU FURCA’N MÂNÂ…
MUTRESCU TU YILII, OH… SHI-NJI CADI MILII
VOI S’DÂNÂSESCU CHIROLU , TI TUTS VOI ,MI LO DORLU !
NJI’ULU HÂRSEASHTI NJICLU A MEU, FICIORLU… !

R:

3.ALAGU PI IUTSIDO, TA-S CAFTU A MEU CHIRO
ANDA EARAMU TUTS NJITS , LA DADA FICIURITS
SHI’NÂ HÂRSEAMU DI BANÂ CU HARAU
MUTRESCU TU YILII, OH… SHI’NJI CADI MILII
VOI S’DÂNÂSESCU CHIROLU , TI TUTS VOI MI LO DORLU !
NJI’ULU HÂRSEASHTI NJICLU A MEU, FICIORLU… !

R:

zboarã ngrãpsiti di Nelu Peanci

la 31 iulie 2013 21:36:33

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact