cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 37 - LIVE versuri

(7247 vizualizări / 431 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 37
*************************

Pleacâ frâmtea lea fidană
Armână musheată
Di-altsâ gioñi gura ta dultsea
S-nu ts-u vedŭ bâsheată
Di-altsâ gioñi gura ta dultsea
S-nu ts-u vedŭ bâsheată

La la lai la la la la
La la lai la la la , haide
La la lai la la la la
La la lai la la la

Pleacâ frâmtea nu mi creapă
nedzâ calea mare
mi giurŭ pi scumpa bană
Tini pirusheană
mi giurŭ pi scumpa bană
Tini pirusheană

La la lai la la la la
La la lai la la la , haide
La la lai la la la la
La la lai la la la

Pleacâ frâmtea cu flurie
Sâ-ñi aflu yitrie
Câ-ñi mi giurŭ pi Stâ Mârie
Va-ñi morŭ ti ciudie
Câ-ñi mi giurŭ pi Stâ Mârie
Va-ñi morŭ ti ciudie

La la lai la la la la
La la lai la la la , haide
La la lai la la la la
La la lai la la la

*********

Feată cu perlu neali neali
Tsi plândzâ mardzina di-amari
Ma ti kirushi, io calea feată va ts-aspunŭ
In hoarâ va nidzemŭ , armâna mea deadunŭ
Ma ti kirushi, io calea featâ va ts-aspunŭ
In hoarâ va nidzemŭ , armâna mea deadunŭ

Tsi ghini tora ti vidzui
io cupia ñi-u kirui
Tsi va-s aspunŭ acasâ gione, cându-a negŭ
Ma ghini s-morŭ , tu-aestă apă sâ-ñi mi-necŭ
Tsi va-s aspunŭ acasâ gione, cându-a negŭ
Ma ghini s-morŭ , tu-aestă apă sâ-ñi mi-necŭ

Feată cu perlu neali neali
Tsi zboarâ dzâcŭ budzâli-a tali
Ma ghini dâ-ñi unâ bâsheari ta-s ts-aspunŭ
oili-a tali cu-a meali suntu-li deadunŭ
Ma ghini dâ-ñi unâ bâsheari ta-s ts-aspunŭ
oili-a tali cu-a meali suntu-li deadunŭ

Gione lăi va tsâ dau sutâ
Mashi s-ti vedŭ unâ minutâ
Dapoaia dol’i, noi gione va n-adunâmu
Pi mardzina di-amari gione s-nâ priimnămu
Dapoaia dol’i, gione noi va n-adunâmu
Pi mardzina di-amari gione s-nâ priimnămu

**********

A curi-i feata lea feata atseau
Cu hrisusitlu peru
Lilicia-i albâ lea di pi keptu
Shi s-leagânâ lishorŭ
Lilicia-i albâ lea di pi keptu
Shi s-leagânâ lishorŭ

hil’i scumpâ lea la pârintsâ
Tsi sh-avea lea mari hari
Nu agiumsi nica ti mâritu
Sh-u caftâ lea sheapti hoari
Nu agiumsi nica lea ti mâritu
U caftâ lea sheapti hoari

Sh-unŭ ficiorŭ tinirŭ lea multu msheatŭ
Ñi-adusi lea primuveara
Voi feati hai la leagâni
S-nâ ligânămŭ pânâ seara
Voi feati hai la leagâni
S-nâ ligânămu pânâ seara

**********

Ascultâ-mi gione, gione armânŭ
Dauâ zboarâ gione voiŭ s-ts-aspunŭ
Ia-ñi tufekea shi oili ts-arâieshtsâ
Câtâ mini lăi gione nu mutreshtsâ

Dzuŭ sh-noapti feată armânâ, ñi-amŭ tufekea
ashitsi feată msheatâ ñi-amŭ urnekea

Ascultâ-mi armâne gioñi ficiorŭ
Dauâ zboarâ s-tsâ dzâcu a meu dorŭ
Ca s-ts-aspunŭ gione mirăkli a meali
Ca shtii vrute lăi câtŭ ti-amŭ tu vreari

Dzuŭ sh-noapti feată armânâ, tutŭ cu oili
mi batŭ lea feată ñică vimtul sh-ploil’i

Dumnidzălu shtii vremŭ
Ii mârtii gione lăi s-nu luămŭ
Iñi mi giurŭ vrute pi tserŭ cu steali
Câ-i mârtii s-kiarâ ahânta vreari

Dzuŭ sh-noapti ñi-amŭ tufekea, ñi-amŭ cupia
Nu shtiu feată cându va-ñi aflu uidia

*************************
PINDU - LIVE
zboarã ngrãpsiti di Maria

la 1 august 2010 13:19:15

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact