cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - Peanarga versuri

(7040 vizualizări / 254 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - Peanarga
***************************

S'tsã bashu gura ta dultsea, shi a tãi oclj lãi
La keptu ta s'ti astringu.... PEANARGA
Nu'ari s'keri vãrã oarã, ditu suflitlu a meu
Shi a tãu peru s'tsã hãrsescu.... PEANARGA

Alargu hiu di tini, nu potu ca sã'nj ti vedu
A ta boatsi ma'nj avdu, tu yisu ca vãrã iho
Voiu sã'nj ti tornj aoatsi , iu easti casa ta
Nu voiu s'aladzã pitu lumi, ta s'afli uidia

S'tsã bashu gura ta dultsea, shi a tãi oclj lãi
La keptu ta s'ti astringu.... PEANARGA
Nu'ari s'keri vãrã oarã, ditu suflitlu a meu
Shi a tãu peru s'tsã hãrsescu.... PEANARGA

In pragu di searã, vinishi ca steauã
Di'nj lunjnashi bana, shi msheatã cali luai
Nu potu s'pistipsescu, nj'am discljisã rana
Sh'tu inima tsi'nj bati, amaru sãndzã virsai

S'tsã bashu gura ta dultsea, shi a tãi oclj lãi
La keptu ta s'ti astringu.... PEANARGA
Nu'ari s'keri vãrã oarã, ditu suflitlu a meu
Shi a tãu peru s'tsã hãrsescu.... PEANARGA

*****************************

zboarã ngrãpsiti di C sTyLa logo

la 25 noiembrie 2013 23:16:36
Tags: pindu

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact