cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 33 - LIVE versuri

(5487 vizualizări / 332 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 33
********************

Di ñeata ta lea feată
Di mşeaţii ocl’i a tăi
Io mi tuchescu lea feată
Voiŭ nu voiŭ

Di ñeata ta lea feată
Di mşeaţii ocl’i a tăi
Io mi tuchescu lea feată
Voiŭ nu voiŭ

Hai hai , hai tini feată
Yina tini , hai hai mşeată

Hrisafi perlu ţ-easti
Vintu anda bati
A ta ñeată lea feată
Di vreari luñinată

Hrisafi perlu ţ-easti
Vintu anda bati
A ta ñeată lea feată
Di vreari luñinată

Hai hai , hai tini feată
Yina tini , hai hai mşeată

Tu a meali braţi caldi
Feată voiŭ s-ti ţânŭ
Tutâ eta aestă lea feată
S-himŭ deadunŭ

Tu a meali braţi caldi
Feată voiŭ s-ti ţânŭ
Tutâ eta aestă voiŭ feată
S-himŭ deadunŭ

Hai hai , hai tini feată
Yina tini , hai hai mşeată

****

Dorŭ di gura ta
Voiŭ s-hii lângâ mini
Haidi yina feată
Ti voiŭ maşi pi tini

Dorŭ di gura ta
Voiŭ s'hii lângâ mini
Haidi yina feată
Ti voiŭ maşi pi tini

Iñi ti caftâ gioñi
Feată s-ti mâritâ
Va-ñi ti-aşteptu feată
Mini bana tută

Iñi ti caftâ gioñi
Feată s-ti mâritâ
Va-ñi ti'aşteptu feată
Mini bana tută

hii multu mşeată
Hii ca Stâ Mâria
Budzâli di ñeari
Să-ñi li dai a ñia

hii multu mşeată
Hii ca Stâ Mâria
Budzâli di ñeari
Voiŭ să'ñi li dai a ñia

*****

Feată mi giurŭ pi lună pi steali
pânâ la moarti va ti-aşteptŭ
Ţâ giurŭ cu mâiñli pi keptu lea feată
fârâ tini va-ñi lândzâdzescŭ

Feată mi giurŭ pi lună pi steali
pânâ la moarti va ti-aşteptŭ
Ţâ giurŭ cu mâiñli pi keptu lea feată
fârâ tini va-ñi lândzâdzescŭ

Ti-aştiptai, nu vinişi
Ti-aştiptai, mi-agârşişi
Ti-aştiptai lea feată s-yini
S-ñ-aduţ primuveara

Ti-aştiptai, nu vinişi
Ti-aştiptai, mi-agârşişi
Nu ştiamŭ feată di dorŭ
Cum treaţi oara

Duminiţâli vrută la coru
Ţ-aduţ aminti când n'adunam
Dzăţeamŭ dol’i noi va luămŭ
La dispârţari nu minduiamŭ

Duminiţâli vrută la coru
Ţ-aduţ aminti când n'adunam
Dzăţeamŭ dol’i noi va luămŭ
La dispârţari nu minduiamŭ

Ti-aştiptai, nu vinişi
Ti-aştiptai, mi-agârşişi
Ti-aştiptai lea feată s-yini
S-ñ-aduţ primuveara

Ti-aştiptai, nu vinişi
Ti-aştiptai, mi-agârşişi
Nu ştiamŭ feată di dorŭ
Cum treaţi oara


******

Dumnidzălu-i mari
Di a ta turnari
Cali bunâ, vrute
Cali bunâ

Dumnidzălu-i mari
Di a ta turnari
Cali bunâ, vrute
Cali bunâ

Vini oara s-anchisescu
Plângu vrută, mi jilescu
va-ñi fugu vrută tu xeani
Tora vrută, tu giunami

Dumnidzălu'i mari
Di a ta turnari
Cali bunâ, vrute
Cali bunâ

Dumnidzălu-i mari
Di a ta turnari
Cali bunâ, vrute
Cali bunâ

******

Cari a s-hibâ feata ţi-a mi va
Mi-antribamŭ di ñicu lea dada mea
Cari a s-hibâ feată ţi-a mi va

Feata aţea mi va
Ari ocl’i lăi
Ari gura dulţi dado
Ţi multu u voiŭ
Easti feată armână
Easti feată mşeată
Inima-ñi s-arupi dado
Va u-adaru nveastă

Cari a s-hibâ feată ţi va s-plângâ
Dorlu a ei cu vrearea mea s-l-astingâ
Cari a s-hibâ feată ţi va s-plângâ

Feata aţea mi va
Ari ocl’i lăi
Ari gura dulţi dado
Ţi multu u voiŭ
Easti feată armână
Easti feată mşeată
Inima-ñi s-arupi dado
Va u-adaru nveastă

Tini hii lea vrută steaua mea
Icoană a ti ţânŭ tutâ bana
Tini hii lea vrută steaua mea

Feata aţea mi va
Ari ocl’i lăi
Ari gura dulţi dado
Ţi multu u voiŭ
Easti feată armână
Easti feată mşeată
Inima-ñi s-arupi dado
Va u-adaru nveastă


*****************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 28 iunie 2010 20:37:08

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact