cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 10 - LIVE versuri

(5013 vizualizări / 182 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


PINDU - MIX 10 - LIVE
************************

Mi'alinaiu din dzeanã'n vali
Vidzui unã bijduveanã
Mi'alinaiu din dzeanã'n vali
Vidzui unã bijduveanã

Cum s'adaru featã s'ti'arãdu
Acasã la noi s'ti'aducu
Cum s'adaru featã s'ti'arãdu
Acasã la noi s'ti'aducu

*******

Armanã, armanã tsã dzãcu unu zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru
Armanã, armanã tsã dzãcu unu zboru
Io cu tini, io cu tini voiu s'mi'nsoru

Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, s'pari cã'i cireashã coaptã
Gura ta, gura ta more lea featã
S'pari cã'i, s'pari cã'i cireashã coaptã

********

Distimeli kindisii ,
La musheata nj' ankisii
Distimeli kindisii,
La musheata nj' ankisii
Nj' ankisii nu mi turnai

Nj' ankisii nu mi turnai
Cu musheata'nj mi'adunai
Nj' ankisii nu mi turnai
Cu musheata'nj mi'adunai
Mi'adunai u anrtibaiu

*********

Cari a s'hibã feata tsi'a mi va
Mi'antribamu di njcu lea dada mea
Cari a s'hibã feata tsi'a mi va

Feata atsea mi va
Ari oclji lãi
Ari gura dultsi dado
Tsi multu u voiu

Iasti featã armanã
Iasti featã msheatã
Inima'nj s'arupi dado
Va u'adaru nveastã

********

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

Tutã lumea inj mi'antreabã
tse featã io ti voiu
tini ts'arãdzã di mini
Ti fatsã featã mi vrei

Ah moi tini featã
Spuni'nj ma s'mi vrei
S'nu ts'arãdzã di mini
S'plãngã oclji a mei

*********

Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima
Di dorlu'a tãu lea vruta mea
Inj plãndzi featã inima

Tsi nj'u doru di tini featã, di oclji a tãi
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu bana
Va ti'adaru nveastã steauã , lilicea mea
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu bana

Ashteptu featã oara s'yinã
Pi tini sã'nj ti tsãnu di mãnã
Ashteptu featã oara s'yinã
Pi tini sã'nj ti tsãnu di mãnã

nj'u doru di tini featã, di oclji a tãi
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu bana
Va ti'adaru nveastã steauã , lilicea mea
Pãn la moarti featã doji s'bãnãmu bana

************************
P I N D U - L I V E

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 18 decembrie 2009 19:46:16

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact