cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisteraprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 40 - LIVE versuri

(11963 vizualizări / 568 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU – MIX 40 – LIVE
***********************

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

S-nu-ñi mi ashteptsâ vruta mea
nu-ari s-potŭ ca s-yinŭ
Suflitlu lu-amŭ ahânda
Il plângu shi-l suskirŭ

S-nu-ñi mi ashteptsâ vruta mea
nu-ari s-potŭ ca s-yinŭ
Suflitlu lu-amŭ ahânda
Il plângu shi-l suskirŭ

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

Nafoarâ-I gl’etsŭ , nu-amŭ tsi s-adaru
Cu cari s-azburăscu
Yini tini vrută , yina aua
Ti pâlâcârsescu

Nafoarâ-I gl’etsŭ , nu-amŭ tsi s-adaru
Cu canŭ nu-amŭ s-azburăscu
Yini tini vrută , yina aua
Ti pâlâcârsescu
Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

Trandafirŭ io pi keptŭ s-ti vedŭ
Sâ-ñi tindzâ mâna ta
La steali voiŭ s-agingu s-morŭ
Lutseafirŭ sâ-ñi mi adarŭ

*********

Noapti di vearâ , cu-nâ kitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea
Noapti di vearâ , cu-nâ kitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea

Aproapi easti hoara mea
Shi-n hoarâ tutâ lumea doarmi
Ficiorii tsi dormu sh-anyiseadzâ
Cum luna s-priimnâ pi tserŭ

Aproapi easti hoara mea
Shi-n hoarâ tutâ lumea doarmi
Ficiorii tsi dormu sh-anyiseadzâ
Cum luna s-priimnâ pi tserŭ

Noapti di vearâ , cu-nâ kitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea
Noapti di vearâ , cu-nâ kitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea

Stealili ñi luñineadzâ
Calea pânâ la vruta mea
Cu perlu laiŭ , cu ocl’ii verdzâ
Cu tsi miraki ashteaptâ ea

Stealili ñi luñineadzâ
Calea pânâ la vruta mea
Cu perlu laiŭ , cu ocl’ii verdzâ
Cu tsi miraki ashteaptâ ea

Noapti di vearâ , cu-nâ kitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea
Noapti di vearâ , cu-nâ kitharâ
Io va ti cântu tutâ bana mea

*************

Toamna yini ti noi
Va s-yinâ sh-vimtul cu ploi
Sh-luna ditŭ ñiori
Ocl’iu va-l ankidâ
Tini s-mi-ashteptsâ ca s-yinŭ
S-nu plândzâ va-s amânŭ
Fatsa msheatâ s-ts-u vedŭ
Tutŭ la firidâ

Hai vruta mea
Mutâtsâ ocl’ii ditŭ padi
Mutrea la steali
S-apreasirâ pi tserŭ
Hai vruta mea
Dă-ñi a ta mânâ albâ
Voiŭ s-hii cu mini
Nu voiŭ iara s-ti kerŭ

Toamna yini ti noi
Va s-yinâ sh-vimtul cu ploi
Luna ditŭ ñiori
Ocl’iu va-l ankidâ
Tini s-mi-ashteptsâ ca s-yinŭ
S-nu plândzâ va-s amânŭ
Fatsa msheatâ s-ts-u vedŭ
Tutŭ la firidâ

Hai vruta mea
Mutâtsâ ocl’ii ditŭ padi
Mutrea la steali
S-apreasirâ pi tserŭ
Hai vruta mea
Dă-ñi a ta mânâ albâ
Voiŭ s-hii cu mini
Nu voiŭ iara s-ti kerŭ
Cându va s-yinu s-nu ti-aspari
Aestu lucru s-nu-adari
Voiŭ ca s-tsâ spunu dorlu-a meu
fârâ tini ñi-u greu
Daimi tu yisu iñi ti amŭ
Voiŭ ca s-hii daima a mea
Va tsâ dau luna ditŭ tserŭ
S-hibâ mashi a ta

Hai vruta mea
Mutâtsâ ocl’ii ditŭ padi
Mutrea la steali
S-apreasirâ pi tserŭ
Hai vruta mea
Dă-ñi a ta mânâ albâ
Voiŭ s-hii cu mini
Nu voiŭ iara s-ti kerŭ

********************
PINDU - LIVE
zboarã ngrãpsiti di Maria

la 30 octombrie 2011 17:10:49

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact