cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicPilisteraweb design
Cauta:  

Versuri Gica Coada - Yisu mushatu versuri

(4865 vizualizări / 242 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
GICA COADA - Yisu mushatu
**************************

Asarnoaptea ti vidzui
Tu unu yisu mushatu
Pirpclji albi ts'adunai
Pi unu munti analtu

Naltu , analtu njurosu
Pãnã nsusu la steali
Era multu ahãndosu
Ca durerli a meali

Unu Lutseafiru di la tseru
Ti cljima analtu
Nu potu io la tini s'yinu
Nj'am unu gionj altu

Gionjli a meu ii multu msheatu
Bunu, undzitu cu hari
Il voiu multu , elu mi va
Nu s'fatsi altu ahtari

Tu yisu anda ti kirui
Multu mi'nvirinaiu
Alãgãnd la tini v'yinu
In bratsi io'nj ti luai

Yislu io di'alihia'l feciu
Mi'alinai pi munti
Cãruni di albi lilici
Tsã bãgai pi frãmti


**************************
GICA COADA - Volumul 5
"Iarai msheatã" - 2005

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 13 mai 2010 22:15:19

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact