cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Gica Coada - Unâ iasti vruta & Oh lea dada mea versuri

(6670 vizualizări / 237 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Nhi`am vrutâ`msheatâ
Luna di pi tser,
Lailu dupâ vruta
Mi tuchiescu, mor..

Unâ iasti vruta la inima mea
Multu u voi pi vruta
Multu ea`nhi mi va..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di nhits` noi cându iaram
Pit ubor agiucam…
Mana noastâ crishtea
Ashi dzâtsea:

Voi ficiori când s`crishtets` mări
Angâtan s`avets ficiori,
Vârâ featâ ma`s câftats`
Mash cu armâni s`alâgats! “

Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna`i a mea sh`io bânedz cu ea!
Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna`i a mea, io bânedz cu ea!

Armâna mea cu hari
Gura cât cireaplu u`ari…
Zboarâli la ei inati
Mi dor tu laili hicati!

Nu shtiu tora cum s`vâ dzâc
Io urechili li`astup;
Cu urechili astupati
Creapâ armâna di inati…

Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna`i a mea, io bânedz cu ea!
Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna`i a mea, io bânedz cu ea!

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 4 mai 2010 21:32:26

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact