cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designPilisterasamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Gica Coada - Canticlu a picurarlui versuri

(3982 vizualizări / 85 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Cãtu skiclu deadi iarba
La izvuri cãntai
Di cum alghirã dzãrli
Ma tini nu shtiu tsi'ai
Tsi stai ahãntua plãmtu
Tinir picuraru
Va'nj ti'aflã prãndzul mari
Cu turmili'n cutaru

Di trei dzãli'ncoatsi
Inj bati oclju stãngu
Mi minduii la vruta
Inj yini canda s'plãngu
U vedu cum armasi
Tacutã ninga pragu
Cãnd' oclji'aveamu mutatã
Dukii ca hima'nj tragu

Lãita, cu tsi njlã
Di gushi lo s'mi'acatsã
Iara tukitã, slabã
Ca marandul tu fatsã
Inj dzãsi poati nãsã
Di tutna va si ducã
PI sinul'a ei aratsi
Lilici va'i arucã

zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 12 august 2009 23:51:52

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact