cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Lupci - Cânticlu al Nicea (DI JALI) versuri

(6255 vizualizări / 90 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Tsi hâbari fuviroasâ
Mash` vini tu soia a noastâ..
Armânamea s`trimbură
Nicea al Halciu s`vâtâmă…

Nicea sh`sotsii anchisirâ
Cogealac, tuts tu mashinâ..
Di si featsi jali mari
Lai fu` a lor turnari…

Dumnidzălu` nu`avu nhilâ
S`arcuti a lor mashinâ..
Ma ashi fu` a lui soartâ
Nicea s`agudi di moarti…

Sotsii ma s`anshirpitarâ
Aonhia pi Nicea`l luarâ..
Nu puturâ ta`s lu`ascapâ
Nicea lâ muri în bratsâ…

Avdzâ Halciu, a lui tati,
Gri lailu cu multâ ahti :
“Doamne, tsi mi blâstimashi,
Pi Nicea tini`nhi lu luashi…”

Greashti Ţaţa, a lui manâ,
Cu grai astinsu di banâ:
“Doamne, tihi mas` avea
Pi Nicea va`nhi lu`ansuram…”

Greashti Steriul, a lui frati,
“Nicea, armashi singur la tati…
Frate, cum tsâ chirushi bana
Di nhi`armash singur la mana…

Frate, cât va mi hârseam,
La a ta numtâ s`giucam…
In loc ta`s mi bashi pi frâmti
Va`s bashi crutsea la murminti…”

Maie sh`papo, s`mi plândzedz
Câtâ banâ va`s avedz !
Dumnidzălu mas` v`alasâ
V`ashteptu la mini acasâ…

La tuts` caftu irtari
nâpoi nu am turnari…
Tu loc di manâ sh`di tati
Va`nhi hibâ crutsea aratsi…

Verishoari câimusiti,
Cătălina cu Chirana…
Nu`as gioacâ la voasti numtsâ
Verlu` Nicea shi`chiru bana…

S`adunarâ soia tutâ
Al Nicea si`adarâ numtâ..
Nunjii cu a lui pârintsâ
Va lu`aducâ la murmintsâ…

Inits` feati sh`voi fârtats
Numtâ al Nicea si`adrats`..
Vinim tuts` la Nicea acasâ
Si`adrăm numta fuviroasâ…

Tini mană, cara`s pots`
Dă barbutili la sots`!
S`adrăm numta al Nicea laii
Fârâ gioc, fârâ cântari…

S`adrăm numta al Nicea laii
Fârâ gioc, fârâ cântari…

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 15 noiembrie 2009 18:10:41

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact