cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Toma Caragiu - Fure, fure nu ts'arshini

(4918 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
TOMA CARAGIU
Fure, fure nu ts'arshini
*******************

Di pi merlu'a li vitsini
S'dusi gionli meari s'furã
Nu'apucã s'arupã ndao
Shi'a ditu casa il vidzurã

Iasi nveasta bagã boatsea
Ia dipun'ti nu ts'arshini
Barbatu mari s'furã meari
Di pi merlu a li vitsini ?

Ia dipun'ti bre nihite
mi dushi di luai unu lemnu
S'nu dzãtsã nu ti astimshu
Di va s'facã mari semnu

IA DIPUN'TI!!! , ma ficiorlu:
TATSÃ ! nu strigã more mljiari
mi giuru , s'mi dipunearimu
Ti stricoru lea di bãsheari !

Nãsa tora mutã boatsea:
Ia di yinu lãi nathimate
S'ti videarumu cãtu hii gioni
Cum va s'bashi muljieri mãrtati !?

Mori cripatã , mori amutsã
Va ti bashu, ca mi giurai
A s'ti vedu bre alãvdoase
Mashi di mini yinu s'dai !

S'u ia necu , nu'avea s'tacã
Tora sh'gionli ca s'aspari
S'adunã ca lumi multã
Shopu , npadi elu sh'ansari

Fuga frate, aua facu sotsli
Tora alagã, tre s'l'u'acatsã
FURE, FURE NU TS'ARSHINI
CA TUTU DZÃTSÃ SH'TSIVA NU FATSÃ ?

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 18 aprilie 2024 0:16:31
Tags: versuri

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact