cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisterasamarina musicweb designprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Matilda Caragiu Marioţeanu - DHYEATA TI HIL'I-MEA

(2933 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Hil'ea-rii, vruta-ni
Ţi nu ti feaţişi ni Yramusti
ni Samaniina
ni Hrupişiti
ni BeriV'Olii
Ţi nu biuşi ni apâ adusa cu ghiumili
di la Dolţâ
di la fântâna alu Bucuvala
di-tu trâpiclu ali Veryini
Ţi nu ştii ţi va s-dzâcâ
ni nelu di Aryos
ni pitâ tu sinii, cu circhelu coapta,
ni dzamâ di pâni,
di dada armana adratâ,
ni bucuvalâ dulţi
şi niţi caşu cu umtu
Ţi nu-ai bâşatâ mâna di omu auşu
di papu
di mumi tinisiti
cu mânili hrisusiti
Ţi nu şidzuşi .ascumtâ, s-ţ-aducâ insusitlu
Ţi nu ti-adraşi-nveastâ fârâ si-lu ştii bârbatlu
Ţi ni ştii ţi easti ocl'iulu cându algheaşti
di-ahâtâ aştiptari
şi di ahâtâ vreari..
Hil'ea-nii, birbicuşa-ni,
zbuldzlu-a meu di neaua
ocl'iu di mârdzeauâ
peru di aruseauâ
truplu di-aluneauâ
boaţi di pirdhyeauâ
Ţâni-rii, ţâni mâna-ni...

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 15 aprilie 2024 19:20:57

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact