cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Poezii Gogu Padioti - Vrui nã oarã

(2637 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Vrui oarã
****************

Vrui oarã , vrui trei ori
Vrui ti ahãti sãrbători
Vrutã vrui ca s'yinu la voi
Tu turata di la oi!

Ma luai tatã'su tsi'i ari
Caparli cu oili a meali,
Ahurhirã tuti s'featã
Cãnd vrui s'yinu la voi, mushatã.

Tora seara li'alãsai
Unu furtatu di'a meu bãgai
Di la noatinj, di la njali
Ca s'veaglji sh'cupiili a meali.

Sh'va mi duc aonjia'n hoarã
Tãshu ca puilu cãndU asboarã.
di tini nj'era doru ,
di doru 'a tãu potu s'moru .


zboarã ngrãpsiti di Maria

la 17 septembrie 2021 8:15:05

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2021 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact