cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - MIX 35 - LIVE versuri

(8150 vizualizări / 525 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - MIX 35
********************

Unŭ ficiorŭ unâ featâ vrea
Unŭ ficiorŭ unâ featâ vrea
Fârâ ea elŭ nu putea
Fârâ ea elŭ nu putea

Hai vruta mea, dultsi easti gura ta
Hai gura ta, câtŭ a s-amŭ va s-dau ti ea

Cându him dol’i t-unŭ locŭ
Cându him dol’i t-unŭ locŭ
Ñi-yini ta s-ansarŭ şi s-giocŭ
Ñi-yini ta s-ansarŭ şi s-giocŭ

Hai vruta mea, dultsi easti gura ta
Haide gura ta, câtŭ a s-amŭ va s-dau ti ea

La corŭ cându nu hii tini
La corŭ cându nu hii tini
Mintea-ñi easti lea maşi la tini
Minduescu maşi la tini

Hai vruta mea, dultsi easti gura ta
Haide gura ta, câtŭ a s-amŭ va s-dau ti ea

Mşeată hii lea feata mea
Mşeată hii lea feata mea
Voiŭ pârinţâi sâ-ñi ti da
Voiŭ pârinţâi sâ-ñi ti da

Hai vruta mea, dultsi easti gura ta
Haide gura ta, câtŭ a s-amŭ va s-dau ti ea


****

Ñi-amŭ vrută mşeată
Lună di pi ţerŭ
Lailu după vruta
Mi tuchescu mult

Unâ easti vruta ,
La inima mea
Multu u voiŭ pi vruta
Ş-ea multu mi va

Ascultâ-mi vrută ,
Feată cu ocl’iu laiŭ
Dânâsea-ti feată
Ta s-ţâ dzâcu unŭ graiŭ

Unâ easti vruta ,
La inima mea
Multu u voiŭ pi vruta
Ş-ea multu mi va

*****

Ñi-u dorŭ , ñi-u dorŭ
Ñi-u dorŭ di ocl’i a tăi
Pri iu va s’yini
Daima va s-dau di ei

Îñi mi arâseşi
Tini va mi iai
Pri iu va nedzâ
Cu mini vreai s-bânedzâ

******

Inima feată-ñi dzâţea
tini va s'hii a mea
Haidi vrută nu mutrea
Haidi ascultâ vrearea

Inima feată-ñi dzâţea
tini va s'hii a mea
Haidi vrută nu mutrea
Haidi ascultâ vrearea

Câtŭ-ñi ti voiŭ
Ahântu s-mi vrei
Minduia -ti , la ocl’i a mei
Câtŭ-ñi ti voiŭ
Ahântu s-mi vrei
Minduia -ti , la ocl’i a mei

******

Oh more lea dado,
Vrută lea dado
Rina, rina, rina, rina na
Rina, rina, rina, rina na

Feată armânâ io-ñi luaiŭ
Ca lilici ditr-unŭ maiŭ
Feată armãnã io-ñi luaiŭ
Ca lilici ditr-unŭ maiŭ
Rina, rina, rina, rina na
Rina, rina, rina, rina na

Oh more lea dado,
Vrută lea dado
Rina, rina, rina, rina na
Rina, rina, rina, rina na

Scoati dado şuşu cu yinŭ
Ta sâ-l bemŭ soţii deadunŭ
Scoati dado şuşu cu yinŭ
Ta sâ-l bemŭ soţii deadunŭ
Rina, rina, rina, rina na
Rina, rina, rina, rina na

******

Bunâ-i bana di bichearŭ
Nu-i ca-nsuratŭ
Nu-ari cari s-ti vâryeascâ
yini amânatŭ

Bunâ-i bana di bichearŭ
Nu-i ca-nsuratŭ
Nu-ari cari s-ti vâryeascâ
yini amânatŭ

Unâ, dauă, trei,
Şchretă di parel’i
Optu, noauă, dzaţi,
Yinlu-i bunŭ araţi
Yinlu-i bunŭ araţi

Unâ, dauă, trei,
Şchretă di parel’i
Optu, noauă, dzaţi,
Yinlu-i bunŭ araţi
Yinlu-i bunŭ araţi

Mana dzâsi sâ-ñi mi-nsorŭ
Ma mini nu voiŭ
Nai ma ghini-i s-hiu bichearŭ
S-beau cu soţii a mei

Mana dzâsi sâ-ñi mi-nsorŭ
Ma mini nu voiŭ
Nai ma ghini-i s-hiu bichearŭ
S-beau cu soţii a mei

Unâ, dauă, trei,
Şchretă di parel’i
Optu, noauă, dzaţi,
Yinlu-i bunŭ araţi
Yinlu-i bunŭ araţi

Unâ, dauă, trei,
Şchretă di parel’i
Patru, ţinţi, şeasi,
Yinlu-i bunŭ araţi
Yinlu-i bunŭ araţi

*****************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 3 iulie 2010 9:36:33

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact