cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerPilisterasamarina musicweb design
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colage 5 versuri

(4738 vizualizări / 209 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Hai aspuni`nji calea la tini,
S`tsâ hârsescu perlu di`asimi
Hai dischidi bratsâli a tali,
Di njii di ori s`ti astringu io cu vreari !

Toarnâ`ti, dzânâ dit yisi,
Hai toarnâ`ti, ca tu pirmiti.
Nu agârshea vrearea curatâ
Armânji daima a mea, oh, lea dultsi feată!

Zborlu a tău iasti Acljmarea,
Liva tsi diznjiardâ vrearea!
Njiurizma di meari coapti
Lutseafirlu dit` njiedzu di noapti!

Toarnâ`ti, dzânâ dit yisi,
Hai toarnâ`ti, ca tu pirmiti.
Nu agârshea vrearea curatâ
Armânji daima a mea, oh, lea dultsi feată!

Vruta mealunjinâ yiyi
Y zbor dultsi dit hârghii ?!
Arâchea`mi, s`nu duchiescu
S`nu`nhi mi`alashi sâ`nhi mi pidipseshtsâ!

Toarnâ`ti, dzânâ dit yisi,
Hai toarnâ`ti, ca tu pirmiti.
Nu agârshea vrearea curatâ
Armânji daima a mea, oh, lea dultsi feată!

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Gura ta, gura ta more lea feată,
Pari câ`i, pari câ`i cireashâ coaptâ!
Gura ta, gura ta more lea feată,
Pari câ`i, pari câ`i cireashâ coaptâ!

Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nh`iasti, nh`iasti arshini di lumi !
Nu mutrea, nu mutrea gione la mini
nh`iasti, nh`iasti arshini di lumi !

Mas nu vrei, mas nu vrei s`tsâ ies în cali
Feată dă`nhi, feată dă`nhi sh`unâ bâsheari!
Mas nu vrei, mas nu vrei s`tsâ ies în cali
Feată dă`nhi, feată dă`nhi sh`unâ bâsheari!

Bâsheari, bâsheari gione nu`ts dau`
nhi`arshini, nhi`arshini di dunjiau`!
Maca ashi, maca ashi tsâ iasti zborlu
Hai feată, hai feată s`yinshim la coru`!

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Un fcior unâ featâ vrea,
Un fcior unâ featâ vrea…
Fârâ ea el nu putea,
Fârâ ea el nu putea…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta
Haaai, gura ta,
Cât va s`am va`s dau di ea!

Mi tuchii, lea vruta mea,
Mi tuchii, lea vruta mea…
Vor pârintsâi sâ`nhi ti da,
Vor pârintsâi sâ`nhi ti da…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta
Haaai, gura ta,
Cât va s`am va`s dau di ea!

La cor cându nu hii tini,
La cor cându nu hii tini…
Mintea`nhi iasti mash` la tini,
Mintea`nhi iasti mash` la tini…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta
Haaai, gura ta,
Când va s`am va`s dau di ea!

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Unâ featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
Dado lea, va niu iau,
S`hibâ înveasta meau..

Haidi featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
Mardzina di`amari,
S`tsâ dau bâsheari !

Haidi featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
S`n`alinăm pi munti,
Sâ`nhi ti bash pi frumti…

Haidi featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
S`ne`am tu hoara noastâ
Sâ`nhi ti`adar înveastâ!

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Distimeli`nhi chindisii
La mushata nhi`anchisii.
Distimeli`nhi chindisii
La mushata nhi`anchisii.

Nhi`anchisii sh`mi turnai…
Nhi`anchisii sh`mi turnai
Cu mushata`nhi mi`adunai.
Nhi`anchisii sh`mi turnai
Cu mushata`nhi mi`adunai.
Mi`adunaiu` shi`u antribaiu`…

Mi`adunai shi`u antribai:
“Feată cu paputsâ anăltsâ”
Mi`adunai shi`u antribai:
“Feată cu paputsâ anăltsâ”
Dzâsi gionli cum li portsâ…

Gionli mintea`i cânuscu
Scoasi punga di`u miscu.
Gionli mintea`i cânuscu
Scoasi punga di`u miscu.
Un di tsintsi shi`un di doi…

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Cu mari vreari ti`ashtiptam ta z`yinhi
Cu mari vreari sh`dor pi suflitlu` a meu
Cu mari vreari ti`ashtiptam ta z`yinhi
Cu mari vreari sh`dor pi suflitlu` a meu..

Vrearea mea cu vrearea ta s`nâ dischidâ inima
Canâoarâ s`nu agârshim la noi doii` s`minduim.
Vrearea mea cu vrearea ta s`nâ dischidâ inima
Canâoarâ s`nu agârshim la noi doii` s`minduim.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 26 ianuarie 2012 21:36:06

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact