cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designsamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Makidonia - Cantic ti Tatiana & Dani Zorica versuri

(7677 vizualizări / 215 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

*** 05.07.2014 ***

S`vâ hibâ dzâua harau`
Tatiana `nveastâ noau`
Tinjisitâ sh`zâlipsitâ
Adzâ cu Dani s`mâritâ..

S`avets banâ lungâ sh`sânâtati
S`tritstets doii cu multâ agapi..
Tihi bunâ sh`nâ banâ di njiari
Dzâli `msheati împlini di vreari..
Dzâli `msheati, uidisiti s`avets
Banâ lungâ, `mplinâ di mushutets..
Ochii a tăi sh`inima ta, Tatiana,
Tutâ banaînveasta mea !

Un cu`alantu s`vâ hârsits
Sh`banâ lungâ s`aushits
Dumnidză s`vâ veaghi bana
A voaua, Dani sh` Tatiana..

S`avets banâ lungâ sh`sânâtati
S`tritstets doii cu multâ agapi..
Tihi bunâ sh`nâ banâ di njiari
Dzâli `msheati împlini di vreari..
Plinâ di mirăchi îmsheati s`vâ hibâ bana
S`avets multâ agapi, Dani sh`Tatiana..
Vini soia tutâ tas tinjiseascâ
Dani – ghrambo, Tatiana - `nveastâ !

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 17 iulie 2014 10:52:47

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact