cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraprofessional photographerweb design
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colage 2 versuri

(5828 vizualizări / 370 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Un fcior unâ featâ vrea,
Un fcior unâ featâ vrea
Fârâ ea el nu putea,
Fârâ ea el nu putea…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta…
Haaai, gura ta,
Cât va s`am va`s dau di ea!

Mi tuchii, lea vruta mea,
Mi tuchii, lea vruta mea
Vor pârintsâi sâ`nhi ti da,
Vor pârintsâi sâ`nhi ti da…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta…
Haaai, gura ta,
Cât va s`am va`s dau di ea!

La cor cându nu hii tini,
La cor cându nu hii tini
Mintea`nhi iasti mash` la tini,
Mintea`nhi iasti mash` la tini…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta…
Haaai, gura ta,
Cât va s`am va`s dau di ea!

Îmsheatâ hii lea vruta mea,
Îmsheatâ hii lea vruta mea
Vor pârintsâi sâ`nhi ti da,
Vor pârintsâi sâ`nhi ti da…

Haaai vruta mea,
Dultsi iasti gura ta…
Haaai, gura ta,
Cât va s`am va`s dau di ea!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doauli feati, douali ca giuneali
Anchisirâ s`treacâ calea mari…
Doauli feati, douali ca giuneali
Anchisirâ s`treacâ calea mari…

Anchisirâ s`treacâ calea mari…
Di shi`aflarâ io, moi, Yorghi`n cali!
Anchisirâ s`treacâ calea mari…
Di shi`aflarâ io, moi, Yorghi`n cali!

Di shi`aflarâ io, moi, Yorghi`n cali
Bun` vâ`i dzâua, feati ca giuneali…
Di shi`aflarâ io, moi, Yorghi`n cali
Bun` vâ`i dzâua, feati ca giuneali…

Bun` vâ`i dzâua, feati ca giuneali
Ia inits` s`vâ dau `nâ purducaii…
Ia inits` s`vâ dau `nâ purducaii
Ma pe`agapea, agapea tsi u avets`…

Doauli feati, douali ca giuneali
Anchisirâ s`treacâ calea mari…
Doauli feati, douali ca giuneali
Anchisirâ s`treacâ calea mari…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di nhits` noi anda iaram
Pit ubor noi n`agiucam
Mana noastâ crishtea
Shi`ashi dzâtsea:

Voi ficiori când s`crishtets` mări
Angâtan s`avets ficiori,
Vârâ featâ ma`s câftats`
Cu mucanâ s`nu alâgats! “

Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna mi va sh`io bânedz cu ea!
Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna mi va sh`io bânedz cu ea!

Mintea pi ponji nhi`alâga,
Unâ mucanâ mi vrea,
Ma nu`i bunâ ahâta vreari
tradzi a isuseari…

Isuseari cama`nclo
Nu`i bunâ tu aest` chiro,
mucana`nhi tai caplu`
Va nhi`ansarâ sus ca draclu`…

Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna mi va sh`io bânedz cu ea!
Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna mi va sh`io bânedz cu ea!

A ma` armâna mea cu hari
Gura cât cireaplu u`ari
Zboarâli a ei inati
Mi dor tu laili hicati!

Nu shtiu tora cum s`vâ dzâc
Io urechili li`astup
Cu urechili astupati
Creapâ armâna di inati…

Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna mi va sh`io bânedz cu ea!
Oh lea dada mea, armâna`i a mea,
Armâna mi va sh`io bânedz cu ea!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unâ featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
Dado lea, va niu iau,
S`hibâ înveasta meau..

Haidi featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
Mardina di`amari,
S`tsâ dau bâsheari !

Unâ featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
S`n`alinăm pi munti,
Sâ`nhi ti bash pi frumti…

Haidi featâ nhicâ,
Multu mushuticâ
S`ne`am tu hoara noastâ
Sâ`nhi ti`adar înveastâ!

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 24 februarie 2011 1:20:20

Frumos colaj!

adăugat de Thoma Driza la 24 februarie 2011 15:08:25

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact