cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographersamarina musicPilistera
Cauta:  

Poezii Nicolae Babu - S-nu pistuseşţâ, o moarte,

(1932 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Fudzirâ!… Hârâsea-ti o moarte, hârâsea-ti!
Dişcľidi laea-ţ poartâ, azâ, sânâtati,
Virdeaţâ, pońi, lilici va s-cadâ tu-a ta mânâ!
Ia cľeamâ-ţ soea-ntreagâ, ia cľeamâ-ţ-u sâ-ľi ţânâ
Aţeľi ţi nu voru s-intrâ tu casa-ţ muhlidzătâ,
Tu casa-a ta di-iu vroarâ boaţi nu-i avdzătâ!
Ti vedu, afurisitâ, cumu gioţ ş-cânţ’ di haraua;
Ti stuluseşţ’ tu nauâ tâş ca nâ-nveastâ nauâ,
Ş-aştepţâ ta s-baţ curuńi, curuńili-ţ afumati,
Cu mâna a ta lâvoasâ, pi frămţâli curati!

S-nu pistuseşţâ, o moarte, va seţ fântâna
Cu gura-ţ farfańeacâ! Nu duţi doru Rămăna
Ti-aţeľi ţi yinu cu tini, vatra ľi-easti-mplinâ!
Niorľi tuţ din lumi, a soarilii luńinâ,
Cu truplu a loru câtrani nu a s-poatâ ta s-nâ chearâ!
şcâmbâ arucutitâ tu vali nu-a s-asparâ
Pi unu munti analtu di şcâmbi! Aşi şi Rămănamea,
Tu aestâ mintireaji şi-tu alti hăľiuri, ‘namea
Nu va-ľi si-astingâ vroarâ! Fumeaľea a ľei ľi-u mari
Aţelu ţ-i datu s-alumtâ, di moarti nu s-aspari!

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 20 septembrie 2021 5:01:02

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2021 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact