cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicprofessional photographerPilistera
Cauta:  
Cautari frecvente: muzica armaneasca petrecere, pindu, versuri pindu, download elena gheorghe steaua , vrearea mea versuri in, versuri vlahos, versuri lupci, vinuri de soi
acasă » poezii » Poezii Kira Iorgoveanu-mantu - Paplu

Poezii Kira Iorgoveanu-mantu - Paplu

(1346 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Elu ştia tuti căľiurli tu munti ş-tu suflitu.
Elu azbura tuti limbili-a Balcańiloru…
Elu acâchisea boaţea di chipuri ş-di caľi…

Elu nu-avea chiro s-mutreascâ ţerlu:
Soarli-lu-avea-ancârfâsitâ
Tu intrata a cutarlui…
Luna eara tenda sumu cari durńia
Ş-cathi ńealâ şi-eara unâ steauâ.

Elu nu-avea chiro la bisearicâ s-ducâ
Şi s-ancľina la cruţea ditu framtea-ali maie…
Elu nu-avea chiro s-minduiascâ
bana treaţi ayońia, multu-ayońia …
Şi nu-ľi pitricu canâoarâ ali maie
Bârţati di zboarâ di vreari,
Şi ńeľiľi-ľi hârsi cama multu
Di taifa-ľi-ţi u videa maşi tu somnu!

Elu nu-avu chiro s-minduiascâ la moarti …
Ş-cându s-andâmâsirâ
Elu s-teasi tu câmpu, cu ocľi-ndzeanâ,
Şi-atumţea vidzu ţerlu, cu luna, cu steali
Şi, cu-aestâ muşuteaţâ-ntru-ocľi,
S-dusi, isihu, câtâ Amirâriľia Niştiutâ.

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 16 noiembrie 2018 8:19:53

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2018 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact
opera | google chrome | php | mysql | zend framework