cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Steaua Di Vreari - MIX LIVE 3 versuri

(2719 vizualizări / 26 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
STEAUA DI VREARI - MIX LIVE 3
*******************************

Lãndzitã'i bana di doru sh'uhtari
Lãndzitu hiu io di a ta vreari
Un ponu tsi am inj caftã minduiari
Iasti dorlu tsi caftã puteari

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io vreamu s'bãnedzu

Lãndzitã'i bana di doru sh'mãrtii
Io tiniru s'mi adar, s'mi vedu tu yilii
fãrã tini, fãrã doru sh'minduiari
Voi s'adaru tserlu s'aprindã fãrã steali

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io vreamu s'bãnedzu

Lãndzitã'i bana di doru sh'mirakii
Alargu hiu , alargu sh'aproapi
fãrã tini, fãrã doru sh'minduiari
Potu s'adaru tserlu s'armãnã fãrã steali

La tini in bratsã'i casa meau
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu
La tini in bratsã inima nj'aspuni
Aclo io vreamu s'bãnedzu

******************

Di daima s'nu s'agãrsheascã
Voi armãnj macidoneani
Limba noastrã armãneascã
Tsi bãnatsã moi tsi bãnatsã

Tu sutsata armãneascã
Armãnj voi cãnd v'adunatsã
Adratsã tsiva ti Armãname
Tsi bãnatsã moi tsi bãnatsã

Limba noastrã anyiliceashti
Voi armãnj macidoneani
A nostru zboru anyeadzã cãnticu
Tsi bãnatsã moi tsi bãnatsã

********************

Armãna, armãna dipunea
Dighiosu cata tu vali
Armãnlu gionj u vidzu
Shi u'astãie in cali, armãna mea

Armãna, armãna armãna mea
D’iu yini iu’nj ti dutsã
Mushatã iasti calea ta
Armãna voi sã’nj dzãtsã , armãna mea

Di la cutari armãne yinu
Acasã voi s’mi ducu
S' iau pãni , sari s’alinu
La picurari s’aducu, armãna mea


*******************************
STEAUA DI VREARI - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 17 ianuarie 2010 22:42:49

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact