cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographerweb designsamarina music
Cauta:  

Versuri Samarina - Cãti steali suntu featã pi tseru versuri

(5645 vizualizări / 179 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
SAMARINA - Cãti steali suntu featã pi tseru
**********************************

Mini soari sh'tini featã lunã
Hai s'nã grimu doji featã numã
Unã numã msheatã di hrisafi
S'aibã hari tu armãnj, tu isnafi

Cãti steali suntu featã pi tseru
A tsia tsã li dau, pi tini sã'nj ti iau
Cãtã vreari nj'am featã sh'cãtu doru
Pi tini va li tsãnu , pi tini s'nu'nj ti keru

Boatsea ta msheatã , nu easti boatsi
Canda'i unu izvoru cu apã aratsi
Frãmtea ta msheatã nu easti frãmti
Inj si pari lilici ditu munti

Arana'nj si pari groapã mari
Tsi'i tu suflitu nu'ari vindicari
Dã'nj na kikutã di apa aratsi
Ta sã'nj treaca ponlu a meu di vreari

Cãti steali suntu featã pi tseru
A tsia tsã li dau, pi tini sã'nj ti iau
Cãtã vreari nj'am featã sh'cãtu doru
Pi tini va li tsãnu , pi tini s'nu'nj ti keru

Mini soari sh'tini featã lunã
Hai s'nã grimu doji featã numã
Unã numã msheatã di hrisafi
S'aibã hari tu armãnj, tu isnafi

Cãti steali suntu featã pi tseru
A tsia tsã li dau, pi tini sã'nj ti iau
Cãtã vreari nj'am featã sh'cãtu doru
Pi tini va li tsãnu , pi tini s'nu'nj ti keru

*****************************
Ca dzuua di pashti - Album 2010

zboarã ngrãpsiti di C sTyLa logo

la 9 aprilie 2010 22:23:15
Tags: samarina

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact