cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Samarina - Ascultã'mi gione versuri

(2267 vizualizări / 85 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Samarina - Ascultã'mi gione

**************************

Dzuuã sh'noapti featã armãnã, nj'am tufekea
ashitsi featã msheatã nj'am urnekea
Dzuuã sh'noapti featã armãnã, nj'am tufekea
ashitsi featã njcã nj'am urnekea

Ascultã'mi armãne gionj ficioru
Dauã zboarã s'tsã dzãcu a meu doru
Ca s'ts'aspunu gione mirãkli a meali
Ca shtii vrute ti'am tu vreari

Dzuuã sh'noapti featã armãnã, tutu cu oili
mi batu lea featã njcã vimtul sh'ploilji
Dzuuã sh'noapti featã armãnã, tutu cu oili
mi batu lea featã njcã vimtul sh'ploilji

Dumnidzãlu shtii vremu
Ii mãrtii gione s'nu luãmu
Inj mi giuru vrute pi tseru cu steali
Ii mãrtii s'kiarã ahãntã vreari

Ni tufekea ni tsi oili nu voiu mini
ti voiu lea feata mea io mashi pi tini
Ni tufekea ni tsi oili nu voiu mini
ti voiu lea feata mea io mashi pi tini

**************************

zboarã ngrãpsiti di C sTyLa logo

la 10 iunie 2010 21:01:27
Tags: samarina

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2021 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact