cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designsamarina musicprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Kavalla - Gione versuri

(3998 vizualizări / 69 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

Tsi' nj ts' ai bre, gione, ocljiu di'amurã
Tsi eshtsã tini, unu arumãnu
Budzãli aroshi, mushata' ts gurã
S' mi alashi vãrã oarã, dultsi s'li bashu

Di cãndu gione, nu ti vidzui
Di'atumtsea gione, greu lãndzãdzãi
Shi di'atumtsea somnul, fudzi di mini
Ca tseara gione, io' nj mi tukii

Y tsi di lucru, nj' acatsu tru mãnã
Aidi bre gione, dã' nj mãna ta
Shi' lãcrãnj curati, ca dit fãntãnã
Curã bre gione, pi fatsa mea

Nu shtiu bre gione, haidi tsi tsã' i tãtsearea
Ocljiul di' amurã , tsi lu' aplicashi
Nu' aspunj trã mini, nici unã vreari
Fudzã shi mi' alashi, mi vãtãmashi

Ascultã lea featã, tini musheatã
Io ma' nj dukescu, trã mini a' nj moru
Nu' nj pot mãratlu, inima nj' u am datã
Giurai pi crutsi, cu' altã va' nj moru

zboarã ngrãpsiti di giony logo

la 6 ianuarie 2010 20:23:29

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact