cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colage 4 versuri

(4846 vizualizări / 202 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


La valea, lea mano lea,
La valea di Ianina
La valea di Ianina – unâ featâ ma plândzea
La valea di Ianina – unâ featâ ma plândzea..

Unâ featâ, lea mano lea,
Unâ featâ ma plândzea
Unâ featâ ma plândzea – ea valea pâlâcârsea
Unâ featâ ma plândzea – ea valea pâlâcârsea..

Sâ`nhi ti`ntreb, lea mano lea,
Sâ`nhi ti`ntreb di Ianina
Sâ`nhi ti`ntreb di Ianina – Ianina`i hoarâ di furi ?
Sâ`nhi ti`ntreb di Ianina – Ianina`i hoarâ di furi ?

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Mea vini oara s`ti mârits`
Cutuma s`tsâ iai,
Tu casâ xeanâ sâ`nhi ti duts`
La gionli atsel tsi`l vreai..

Du`nhi`ti oarâ bunâ,
Du`nhi`ti la casa ta
Pi tuts` sâ`i tinhiseshtsâ
Tini vrută, hijia mea..

Mea cuscârii vinirâ s`ti ia
Nu`nhi shedz` pârâmpusitâ
Du`nhi`ti lea hijie la casa ta
Mea Dumnidză s`ts`agiutâ !

Du`nhi`ti oarâ bunâ,
Du`nhi`ti la casa ta
Pi tuts` sâ`i tinhiseshtsâ
Tini vrută, hijia mea..

Ia`ts oarâ bunâ shi`anchisea
Pi cali lunhinatâ,
S`nu adari di`arshini soia ta
Zâlipsitâ shi`alâvdatâ !

Du`nhi`ti oarâ bunâ,
Du`nhi`ti la casa ta
Pi tuts` sâ`i tinhiseshtsâ
Tini vrută, hijia mea..

Mea cuscârii vinirâ s`ti ia
Nu`nhi shedz` pi minduiari
Du`nhi`ti lea hijie la casa ta
S`ne`ascots` pi ihtibari !

Du`nhi`ti oarâ bunâ,
Du`nhi`ti la casa ta
Pi tuts` sâ`i tinhiseshtsâ
Tini vrută, hijia mea..

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Ore, iasi înveasta ca s`ashteaptâ
Aidi, moi, lunea tahina..
Aidi, cuscârii tsi`i grescu la poartâ
nu s`dipisi numta..

Frândza di vintu s`leagânâ
Sh`hlambura di gioc s`cutreamburâ
Haidi, ma tut ma s`tindi corlu
Cându gioacâ înveasta moi cu ghrambolu.

Ore, iasi înveasta s`chirniseascâ,
Haidi, moi, lunea tahina..
Buigeadzii cântâ la poartâ
nu s`dipisi numta..

Frândza di vintu s`leagânâ
Sh`hlambura di gioc s`cutreamburâ
Haidi, ma tut ma s`tindi corlu
Cându gioacâ înveasta moi cu ghrambolu.

Ore, iasi înveasta s`ducâ în treapât
Haidi, moi, lunea tahina..
Vearsâ`nhi lea soră, umpli lăi frate
nu s`dipisi numta..

Frândza di vintu s`leagânâ
Sh`hlambura di gioc s`cutreamburâ
Haidi, ma tut ma s`tindi corlu
Cându gioacâ înveasta moi cu ghrambolu.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 19 septembrie 2011 23:36:08

frumoase!

adăugat de Thoma Driza la 20 septembrie 2011 20:26:50

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact