cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicPilisteraweb designprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Makidonia - Colage 1 versuri

(4611 vizualizări / 224 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Clo` bat tâmpănhili`n câlaru,
Clo` bat tâmpănhili`n câlaru
Tsi nu`i more...

S`acâtsarâ trei coruri, lele,
S`acâtsarâ trei coruri
Tsi nu`i more...

Doau` di feati , un di`nveasti
Doau` di feati , un di`nveasti
Tsi nu`i more...

Scoasi punga t`as li meascâ, lele,
Scoasi punga t`as li meascâ
Tsi nu`i more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Haidi lea vrută z`yinhi la mini,
Haidi lea vrută, vruta mea..
Va`nhi ti tsân ca nel di`asimi
Haidi lea vrută, steaua mea.

Soarli va tsâ dau mas` vrei,
Haidi lea vrută, vruta mea..
Ca`s n`adrăm preachi noi doi
Haidi lea vrută, steaua mea !

Luna di pi tser s`tsu dau
Haidi lea vrută, vruta mea..
Va`nhi ti`adar înveastâ noau`
Haidi lea vrută, steaua mea !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mi`alinai din vali`n dzeanâ
Vidzui sh`unâ bijduveanâ
Mi`alinai din vali`n dzeanâ
Vidzui unâ bijduveanâ…

Cum s`adar, feată, s`ti arâd
Acasâ la noi s`ti aduc…
Cum s`adar, feată, s`ti arâd
Acasâ la noi s`ti aduc…

A lăi gione nu`nhi ti`alavdâ
Yin` la mana di`nhi mi caftâ
A lăi gione nu`nhi ti`alavdâ
Yin` la mana di`nhi mi caftâ...

Gionli calea ma shi`u luă
La mă`sa di u câftă
Gionli calea ma shi`u luă
La mă`sa di u câftă

Feata iasti nhicâ tru`anji
U luăm di la bijduveani
Feata iasti nhicâ tru`anji
U luăm di la bijduveani…

di`aclo ma sh`lu află el,
Dit hoară di Tistimel…
di`aclo ma sh`lu află el,
Dit hoară di Tistimel…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Caftâ`mi tu scutidi, caftâ`mi tu lunhinâ
Tu dzua cari dusi, tu dzua cari`a z`yinâ
Caftâ`mi tu scutidi, caftâ`mi tu lunhinâ
Tu dzua cari dusi, tu dzua cari`a z`yinâ…

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu, ooh…
shtits` câ`i a meu.

Caftâ`mi tu hârghii, caftâ`mi de`alihea
Tu apa ditu` amari tsi va n`anghitâ tihea.

mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu, ooh…
shtits` câ`i a meu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Featili, io mor io,
Featili arumânjilor
Featili, io mor io,
Featili arumânjilor…

Featili arumânjilor
Scumpili a pârintsâlor.
Featili a rumânjilor
Scumpili a pârintsâlor !

Scumpili, io mor io,
Scumpili a pârintsâlor
Scumpili, io mor io,
Scumpili a pârintsâlor…

Scumpili a pârintsâlor
Ia bâgats`vâ giupili.
Scumpili a pârintsâlor
Ia bâgats`vâ giupili…

Ia bâgats`vâ giupili
Giupili cu nasturii
Ia bâgats`vâ giupili
Giupili cu nasturii…

Giupili, io mor io,
Giupili cu nasturii
Giupili, io mor io,
Giupili cu nasturii...


Giupili cu nasturii
S`v`ariseascâ masturii.
Giupili cu nasturii
S`v`ariseascâ masturii !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unâ iasti vruta la inima mea
Multu u voi pi vruta
Shi`ea multu`nhi mi va..

Nhi`am vrutâ`msheatâ
Luna di pi tser,
Lailu dupâ vruta
Mi tuchiescu sh`mor..

Unâ iasti vruta la inima mea
Multu u voi pi vruta
Shi`ea multu`nhi mi va..

Ti`am tu vreari gione
Doii va luăm
Bunili shi`aralili doii a li tritsem.

Unâ iasti vruta la inima mea
Multu u voi pi vruta
Shi`ea multu`nhi mi va..

Ascultâ`nhi`mi feată,
Îmsheată cu ochiu lai
Dânâsea`ti feată
Stăi s`tsâ dzâc sh`un grai..

Unâ iasti vruta la inima mea
Multu u voi pi vruta
Shi`ea multu`nhi mi va..

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 5 iunie 2010 19:16:58

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact