cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Armaname Group - Doru di oclji a tãi versuri

(4061 vizualizări / 86 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
ARMANAME - Doru di oclji a tãi
***************************

Nj'aducu aminti prota cãnd adunãmu
Cum priimnamu doii cu mari doru
Imnamu arada , di mãnã doii tsãneamu
Cu'a tali zboarã , cu'a tãi oclji mi'arãdeai

Nj'i doru, nj'i doru ,nj'i doru di oclji a tãi
Pri iu va s'hii, daima va s'dau di ei
Inj mi'arãseshi tini va mi iai
Pri iu va nedzã cu mini vrei s'bãnedzã

S'alasã noaptea, somnul nu mi ia
Nj'aducu aminti gione di gura ta
Cum arãdeai , shi'n bratsã tini inj mi luai
Va s'era ghini lãi iara ma s'mi vreai

Nj'i doru, nj'i doru ,nj'i doru di oclji a tãi
Pri iu va s'hii, daima va s'dau di ei
Inj mi'arãseshi tini va mi iai
Pri iu va nedzã cu mini vrei s'bãnedzã

Mutreamu la lunã , stealili ashi'nj dzãdzeau
Nu plãndzi featã , nu plãndzi, agãrshea'lu
Mi minduii la atseali zboarã tsi li'avdzãi
Sh'lãcrãnjili a meali, ca apa ditu fãntãni

Nj'i doru, nj'i doru ,nj'i doru di oclji a tãi
Pri iu va s'hii, daima va s'dau di ei
Inj mi'arãseshi tini va mi iai
Pri iu va nedzã cu mini vrei s'bãnedzã

Nu vrui lea featã, s'ti'alasu cu ahãntu doru
Nu vrui lea featã, nu vrui tsã parã arãu
Ma Dumnidzã lea vruta mea ashitsi vru
Nu vru s'nã'alasã s'bãnamu doii deadunu

Nj'i doru, nj'i doru ,nj'i doru di oclji a tãi
Pri iu va s'hii, daima va s'dau di ei
Inj mi'arãseshi tini va mi iai
Pri iu va nedzã cu mini vrei s'bãnedzã

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 29 septembrie 2009 19:38:09

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact