cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographerweb designsamarina musicPilistera
Cauta:  

Versuri Armaname Group - Ah tsi ñi-eatsi dorŭ versuri

(5555 vizualizări / 264 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
ARMANAME - Ah tsi ñi-eatsi dorŭ
*****************************

Ah tsi ñi-easti dorŭ
Di-arâslu a tău, di ocl’ii a tăi
Tsi multu-i voiŭ
Sh-di oara când mi cunuscushi
Di protlu focŭ, tsi-ñi pitricushi

Ah tsi ñi-easti dorŭ
Di vruta mea, di ñica mea
Tsi-ñi mi arâsea
Sh-di idhiul pomŭ, iu ti sprigiurai
Ti mini prota vreari ts-ai

Ah, alasâ lăi minduierli
sh-mini ñi-amŭ unŭ mari ponŭ
Unŭ ponŭ di canŭ nicunuscutŭ
Tsi-ñi mi tukii
Vrutlu a meu vrutŭ

Ah, ti voiŭ, ti voiŭ
Lăi vrute voiŭ shtii
Cafi omŭ-shi ari vrearea lui
Sh-cumŭ soarli-shi vearsâ foclu tu amari
S-mi kerŭ tu bratsâli a tali


*****************************
Volumul 4 - Cusitzii & Trandafilii - 2011

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 30 aprilie 2011 20:19:31

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact