cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicPilisteraweb design
Cauta:  

Versuri Kavalla - Vintul pit pâduri bati versuri

(9039 vizualizări / 298 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


*** CÂNTIC TI CUŞA & NICEA FUDULEA – DI JALI ***

Vintul pit pâduri bati
Un cântic di jali s`avdi,
Di doi frats` cântâ pâdurea
Cusha sh`Nicea al Fudulea..

La chieptu cu Sfânta Carti
Z`yinâ s`lumtâ ti`andriptati,
Shi`alâsarâ tiniri hoara
Ti aestu pon î`shi da bana..

Dupâ tsi polimlu` treatsi
Luarâ s`toarnâ`n hoarâ fratsii,
Comunishtsâi pi`a lor urmi
Ei fudzirâ tu pâduri..

Cusha ochiulu nu`i s`aspari
Fricâ el di moarti nu`ari,
Nicea – minti lunjinatâ
Casa tu loc tsâpatâ..

Picurarlu tsi`avea armânjii
Lâ shtea guva dit pâduri,
El giurâ pi`a lui banâ
I tsi s`hibâ tas nu`i toarnâ..

Ma lu`aspârearâ dushmanjii
tu`ahapsi va`shi treacâ anjii,
Frica nu`i didea arhati
Pi armânji el îi prideadi..

Iuda tsi`shi vindu fârtatsii
Pi ashcheri la guvâ`I tradzi.
Capitanlu la armânji zghiarâ
Dit guvâ s`iasâ nafoarâ..

Shtia di bana tsi i`ashteaptâ
C`ai ampushcâ sh`cum va`i aflâ,
Cumandul al Cusha s`avdi
S`n`aluptăm pânâ la moarti..

Multi sihăts` s`alumtarâ
Pi Nicea îl vâtâmarâ,
Dit loc adra cinushi
Iasi Cusha împlin di schiji..

Cum dor arănjli tsi`s greali
Îl doari yislu a lor frâmtu,
Ochiulu` a lui alargu mutreashti
Dâmândări armânjilor greashti..*ahapsi = închisoare
ashcheri = poliţişti

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 29 septembrie 2011 22:06:51

Un cantic musat!

adăugat de Thoma Driza la 30 septembrie 2011 16:12:00

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact