cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Kavalla - Cantic ti Tistimelu versuri

(6071 vizualizări / 129 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Aclo iu da aleptul soari
A tserlui mari vâsâielu,
Lunjina`i cadi pisti ohturi
Sh`pi casili di Tistimelu.

Lunjina`i cadi pisti ohturi
Sh`pi casili di Tistimelu.

Anda hârghii ea s`dishteaptâ
Tu pâdurili aisiti…
Câmbana greashti ahânt` durutâ
Cu boatsea`i dultsi di pârinti…

Câmbana greashti ahânt` durutâ
Cu boatsea`i dultsi di pârinti…

S`agioacâ vintul pit pâduri
Sh`la treili izvori avroasi,
Iu yin` armânjii s`frigâ njieii
Tu atseali dzâli câldâroasi…

Iu yin` armânjii s`frigâ njieii
Tu atseali dzâli câldâroasi…

Feati sh`fciori, voi adunats`vâ
La cafi sârbâtoari`n hoarâ,
undzeashti, trâdzets` corlu
Adunats`vâ în hoarâ Tistimelu…

undzeashti, trâdzets` corlu
Adunats`vâ în hoarâ Tistimelu…

Tu mesi di cori s`adunâ daima
Shi`aushi cu câmbuloi tu mânâ,
Tsi`s duc pirmiti di vârâ oarâ
Tsi pisti ietâ va s`armânâ…

Tsi`s duc pirmiti di vârâ oarâ
Tsi pisti ietâ va s`armânâ…

Imsheatâ ca unâ cadânâ
Shi`arucâ luna pirigelu,
Ma nica s`avdu aclo
Cum cântâ armânji duruts` di Tistimelu.

Ma nica s`avdu aclo
Cum cântâ armânji duruts` di Tistimelu.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 22 februarie 2010 14:14:08

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact