cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designprofessional photographerPilisterasamarina music
Cauta:  

Versuri Bogdan Lascu - Cu mãna mea versuri

(4663 vizualizări / 96 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
BOGDN LASCU - Cu mãna mea
**************************

Vrutã di cãndu ti vidzui,
di cu njcã
Scrisã'n steali nj'u shtiui
Ti'alãsai vrutã arãhati
Bana s'ts'u banedzã
Arãulu sh'ghini cum va s'yinã
Sã'l vedzã sã'l aledzã

Cu mãna tu mãna mea
Sh'cu cãrunili pi frãmti
Ti vedu tu'albii vruta mea
Sh'inima s'umpli di cãnticu
Agãrshitsã suntu anji grei
Cãtu inj fushi vrutã diparti
Shi'nj tritseamu io noptsãli
La cãndilã cu'a ta carti

Sh'ti mutreamu vruta di aynanghea ,
an di an
Vrerli tsã li misuramu
Pãnã ti seara tsi tsã urghii
Lãcrinj shi suskinj
Dauã zboarã vrutã s'dzãcu
minduia la mini

Cu mãna tu mãna mea
Sh'cu cãrunili pi frãmti
Ti vedu tu'albii vruta mea
Sh'inima s'umpli di cãnticu
Agãrshitsã suntu anji grei
Cãtu inj fushi vrutã diparti
Shi'nj tritseamu io noptsãli
La cãndilã cu'a ta carti

Sh'vini oara ca sã'nj fugu ,
Pisti amãri
Sã'nj mi keru vruta tu xenj
Vreamu vrutã, sã'nj hiu diparti
Suflitu'ts s'mi caftã
Shi ts'arodzã vrutã mashi moartea
Pi noi s'nã dispartã

Cu mãna tu mãna mea
Sh'cu cãrunili pi frãmti
Ti vedu tu'albii vruta mea
Sh'inima s'umpli di cãnticu
Agãrshitsã suntu anji grei
Cãtu inj fushi vrutã diparti
Shi'nj tritseamu io noptsãli
La cãndilã cu'a ta carti

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 24 mai 2010 12:21:57

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact