cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Gica Godi - Dorlu-i doru

(4208 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
muma-sh hârseashti cilimeanlu,
feata-nyiseadză daileanlu,
paplu pri gushi nipotlu ma-sh poartă,
maia, cu ptsâna-l’i puteari,
Nica pită a s-adară, ma s-poată,
Ună chicută di Doru.

Că-i di ñelu ditu mireauă,
Că-i di vatra-n iarnă greauă,
Că-i di msheata primuveară,
Că-i di cânticu di fluiară,
Dorlu-i Doru.

Că-i di vrută, că-i di mumă,
Poartă daima idyia numă,
Că-i di vrutu vgatu diparti,
Anyrăpsitu tu albă carti,
Că-i cu zborlu ciuciuratu,
Că-i di lacârmâ purtatu,
Că-i cântatu cu zboară-ndauă,
Că-i cu nauădzătsânauă,
Dorlu-i Doru.

Că-i mirakea naima apreasă
Că-i uhtari ahândoasă,
Că-i di omu cu ihtibari,
Că-i di vâr’alceacu – tsi nu-ari!
Unu-i sh-mari, nu-ari zboru,
Dorlu-i Doru.

zboarã ngrãpsiti di pilistera

la 14 iulie 2024 2:02:45

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact