cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraprofessional photographersamarina musicweb design
Cauta:  

Poezii Gica Godi - Cartea

(25439 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Frândzâ pisti frândzâ
Ni arâdz, ni plândzâ,
Portsâ la a tău sinu
Miraki sh-anvirinu,
Ciuciurări di vreari,
Cânt sh-miryiuluseari,
sirinu shi bumbunidzari,
Skinu shi lilici,
Birbil'iu shi urută prici,
Zghirari di mătrică
sh-cânticu di fitică,
Aushu angubâratu,
Sh-mândzu niacâtsatu,
Munts cu neauâ-mplini,
Vasileacu tu gârdini...

Cu doru sh-cu miraki
Ocl'iulu ti mutreashti,
Mâna ti hârseashti,
Mintea-nkiseashti cârari nibâtutâ,
Suflitlu angâldzashti
Câldură nishtiutâ.

Aspuni-ni, mintimenă,
Di iu ts-yini mushuteatsa?

- Ditu pomlu dadă-tată,
Ditu minti frimtată,
Ditu inimă vluyiată...

zboarã ngrãpsiti di pilistera

la 30 mai 2024 1:29:07

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact