cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Poezii Costa Guli - SUMU IDHYIULU POMU

(2409 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Cumu potu ta s-u agârşescu dzua-aţea
Di toamnâ, cându tu ascâpitatu,
Sumu idhyiulu pomu a nostu,-ascuturatu,
Ńi-dzâseşi ti altu inima-ţ bâtea?

Ţ-u-aveai ligatâ cu asprigiuratu
Ti tutâ eta vrearea-ţ di a mea,
Ş-ti-atea nu-achicâseamu cumu di s-putea
Giuratlu s-hibâ ahâtu lişoru câlcatu.

Tu oarâ ţi cunuscuşi dzâseşi
protlu focu ti mini lu-apriseşi
Tu inimâ, ş-câ niţiunâ vreari

Nu-ľi deadi pân-atumţealui dureari.
Ti-aţea ti ntrebu, dup-ahâţ ańi, s-ńi spuńi
Ţi zboarâ furâ buni ş-ţi minciuńi?

zboarã ngrãpsiti di Alina Andrei

la 18 mai 2024 12:47:31

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact