cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Poezii Armaname Group - PALACARSEARI DI FARA

(2318 vizualizări)
micşorează font textmăreşte font textprint
O,DOAMNE A NOSTRU AYISITE,
TZI LACRANJI TZA ADUNASHI TU PLOI,
NOI TZA ANGANAMU CUPII DI PRAVDZA,
TI VREMU CA PICURAR TI NOI.

DI AHATA ALAGARI TIHEA
NA INCHISI CALEA TI-A TURNARI.
SH-AHATI NOPTZ ZGHILESCU TU YSI
BOTZ OARFANI TI ACHIMARI

DI AHATA ZORI SH-LUNJINA
S-ASCUNDI TU SFINDUCHI DI CHISA.
SH-SUFLITU DI NIGHINEATZA
NA SI ADRA UN ZVOLU DI PISA.

VREI S-NA ALCEASCA DIP FARMACLU?
VREI PI ALTA CALI S-NA AFLAMU?
NA ANTREABA XENJILJI,DUMNIDZALE,
PIT XINITATI TZI ALAGAMU?
BARIMU ANYADZA UN ALEXANDRU,
CA VARU HRISTO PITREATZI-L IAR
MA TINI AI ALTA HUZMETI,
VREMU ALEXANDRU PICURAR.

NASU TZI NA SCOASI DITU HARYII,
TUT NASU S-NA ADUNA TZA-L CAFTAMU
NA SCOASI DITU MACHIDUNII...
SH-CU EL TU MESI S-NA TURNAMU

zboarã ngrãpsiti di cociu puiu

la 3 octombrie 2022 1:48:51
Tags: armaname

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii

2022 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact