cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


web designsamarina musicprofessional photographerPilistera
Cauta:  

Expresii şi vorbe armâneshtsâ

.::. 865 .::. 281 ÷ 315
print
.

facu tropu

÷

fac rost.

.

faţa l'i-arîdi

÷

e satisfăcut, e bine dispus, e bucuros.

.

faţi cu-anoima

÷

dă de înţeles, face semn discret.

.

fcioră di suflitu

÷

copil de suflet, copil înfiat.

.

fcioru (featî) di-adusu

÷

fiu (fiică) vitreg(ă).

.

fcioru aflatu

÷

copil din flori.

.

fcioru di vulî

÷

băiat dichisit, băiat „spălat".

.

fe-mu, dumnidzali-mu !

÷

fereşte-mă, doamne !

.

featî (fcioră) di ugeacu

÷

fată (băiat) de familie bună.

.

featî ca lumachi

÷

fată ca un lujer.

.

featî di zîmani

÷

fată de neam vechi.

.

feaţimu numta

÷

ne-am certat.

.

fîrî altu

÷

nu încape vorbă, nici vorbă.

.

fîrî hîbari

÷

fără veste, pe neaşteptate.

.

focă pi focu

÷

repede, în pripă

.

freadzi

÷

a îmbătrînit, e grav bolnav

.

fricoşu di dunjeauî

÷

ruşinos nevoie mare, ruşinos şi de umbra iui.

.

fricosù-tîrtîrosû

÷

fricos, face pe el de frică.

.

frîmsi pîhălu

÷

preţul a scăzut.

.

frîndzi oasi

÷

îndrugă minciuni.

.

fureascî mutritî

÷

privire de hoţ, privire fioroasă.

.

furnidz nj-alagî pi trupu

÷

mă furnică tot corpul,n-am astîmpăr.

.

furu cu pudimati

÷

hoţ cu cizme, hoţ calificat.

.

gai fîrî coadî

÷

cioară fără coadă ; fată bătrînă.

.

gaileadzl'i l-mîcarî

÷

grijile l-au doborît, l-au băgat în mormînt.

.

galbinû ca ţeara

÷

galben ca ceara, palid, bolnav.

.

gioacî ca ursi

÷

joacă precum ursul, joacă după cum îi cîntă.

.

gioacî pi funi

÷

joacă pe sîrmă; e oscilant, nestatornic, neserios.

.

gioni ca pilisteru

÷

flăcău chipeş, frumos ca un porumbel.

.

giumitati omu

÷

pe jumătate om, om bolnav.

.

golu ca chicuta (golu gulişanu)

÷

sărac lipit pămîntului, cu fundul gol.

.

gura fîrmacû (gura ca di fîrmacû)

÷

amar ca fierea în gură.

.

gura pungî (pushcî) nj-si-adră

÷

mi s-a făcut gura amară (acră).

.

gura s-ţî hrisuseascî

÷

să-ţi fie gura aurită.

.

gurî di-asimi (gurî tihisitî)

÷

gură binecuvîntată; om care vorbeşte cu respect, politicos.

adăugat deMaria

2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact