cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicweb designPilisteraprofessional photographer
Cauta:  

Versuri Pindu - Yinu sã'nj ti vedu versuri

(3863 vizualizări / 161 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint

PINDU - Yinu sã'nj ti vedu
***************************

Dzã'nj bre gione , dzã'nj , tsi'i pi la armãnj
Cum bãneadzã a noshtsã pãpãnj
Doru di ei mi luã , tu'aestu kiro
Nu shtiu tsi'i greu diparti s'armãnu

Yinu sã'nj ti vedu, di'acasã s'ti ntrebu
Tsi adratsã voi, cum hitsã, pri iu bãnatsã
Yinu sã'nj ti vedu, pi tini s'pitrecu
Ncljinãciuni la vrutsii a mei fãrtatsã

Gione ca s'nu krepu , la tini mi'angrecu
S'nedzã acasã, la a mei s'lã dzãtsã
Ma acãtsai di fudzii tu irnjii xinitii
Sã'nj mi ljeartã , s'nu hibã cãrtitsã

Yinu sã'nj ti vedu, di'acasã s'ti ntrebu
Tsi adratsã voi, cum hitsã, pri iu bãnatsã
Yinu sã'nj ti vedu, pi tini s'pitrecu
Ncljinãciuni la vrutsii a mei fãrtatsã

Zboarali kirui , cãntitsli agãrshii
Shkretlu suflitu easti pliguitu
Di'u eramu tu sotsã, nai ma vrutu di tutsã
Mi'azburashti lumea pitu pirmithu

Yinu sã'nj ti vedu, di'acasã s'ti ntrebu
Tsi adratsã voi, cum hitsã, pri iu bãnatsã
Yinu sã'nj ti vedu, pi tini s'pitrecu
Ncljinãciuni la vrutsii a mei fãrtatsã

***************************
PINDU - LIVE

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 6 martie 2010 19:57:40

CUUUM SPUUUI TU SUUUSuu CAPLUUUU!!! :?laughing

adăugat de Doru la 6 martie 2010 20:54:27

haideeeeeeeeeeeee party ...suuuusu capluuuuuuuu... big grin laughingrolling on the floor laughing

adăugat de Maria la 6 martie 2010 20:15:22

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2023 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact