cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


Pilisteraweb designprofessional photographersamarina music
Cauta:  

Versuri Pindu - Vreari ascumta&Moskopole versuri

(8043 vizualizări / 421 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
Io nhică voi s`ascriu carti
Deapoaia s`mor iuva diparti
shtiu vrearea nu va`s chiarâ
inima nu va`nhi mi doarâ!

Vreari ascumtâ, vreari mâratâ,
Mash luna shtii cât ti voi lea feată
Aclo s`agiungu pi tser ninga steali
S`ti iau cu mini a meau` vreari..

MOSKOPOLE
vini lai hâbari
Di Moskopole atsea mari
Cumandu al Ali Pasha
Ta`s ardâ Moskopolea..

Tu`armânescul câsâbă
Multâ aveari s`adună
Pâgânjii bagâ yinati
S`hibâ a lor, nu`au arhati..

Greashti cavalioti cu seati
Bâgats` mâna pi armati
Ia adunats`vâ gionji armânji
hits` câlcats` di pâgânji..

S-alumtâ ficiori, s-alumtî ml'eri
Cu pâgânili ashkeri
Ca frâmdza erau păgânii
Cu ñi'li câdzurâ armâñii

zboarã ngrãpsiti di Geoga Rafte logo

la 29 mai 2011 18:20:43
Tags: live, pindu

Theodor Caval`ioti ca `na steaua/Pi terlu armanescu inaltata/Luteasti la Academia Noaua!

adăugat de Thoma Driza la 31 mai 2011 13:02:17

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact