cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


samarina musicprofessional photographerweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Pindu - Gica Hagi versuri

(6481 vizualizări / 161 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint
PINDU - Gica Hagi
***************************

Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati
Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati

Avdzãtsã armãnami tsi mari caimo
Dukescu aushescu, lele cavai di io
Tora va cãntu pi armãnescu iho
Di nai ma avdzãtlu gionj va cãntu io

Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati
Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati

Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia
Dzãtsea marli Pele, nai ma bunu era
Cãndu giuca Gica, di intrã tu ei
Di iu era livendzã, ditu luclji s'adrarã njei

Ashi easti armãnlu, armãnlu picuraru
Di luclji elu nu s'aspari cãnd yini la cutaru
Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati

Argentinjenji ii eliminã,
Tu niheamã di oarã, treji li arcã
Bunlu Iordãnescu nu s'fatsi pishmanu
pi Gica Hagi il bãgã cãpitanu

Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati
Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati

Avdzãtsã armãnami tsi mari caimio
Dukescu aushescu, lele cavai di io
Tora va cãntu pi armãnescu iho
Di nai ma avdzãtlu gionj va cãntu io

Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati
Unu'i Gicã Hagi, tsi topa u bati
Lãsã americanji , s'creapã di yinati

Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica Hagi
Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica frati

Tsi a spunu lãi gionj mãratsã,
Di unu gionj tsi l'u shteatsã
Easti elu gionj armãnu ,
Easti elu nai ma bunu
Easti steaua armãnjloru
Fotbalistul cari'l voru

Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica frati
Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica HAGI

Di njcu elu anda era ,stadioani alagã
Farul, Sportul shi Steaua, agiumsi Barcelona
Easti steaua armãnjloru
Fotbalistul cari'l voru

Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica HAGI
Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica HAGI

Tsi a spunu lãi gionj mãratsã,
Di unu gionj tsi l'u shteatsã
Easti elu gionj armãnu ,
Easti elu nai ma bunu
Easti steaua armãnjloru
Fotbalistul cari'l voru

Multi stadioani, grescu GICA HAGI
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica Hagi
Multi stadioani, grescu GICA POPESCU
Bana sh'sãnãtati, s'ai lãi Gica cumnati

zboarã ngrãpsiti di Maria

la 7 martie 2010 10:59:20

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact