cama şcurti, aoa suntu tuti
print
support: Maria .::. Anne Marie .::. Stelian M .::. contactarenrodeesgrit


professional photographersamarina musicweb designPilistera
Cauta:  

Versuri Makidonia - Oi bo bo bo & T`unâ luni câtrâ searâ (LENT) versuri

(8608 vizualizări / 397 descărcări)
micşorează font textmăreşte font textprint


Vidzui tu a mea banâ unâ hrushuveanâ
Featâ`msheatâ armânâ, tsi`s pari dzâna!
Vidzui tu a mea banâ unâ hrushuveanâ
Featâ`msheatâ armânâ, tsi`s pari dzâna!

Oi bo bo bo, bo bo bo..
Mi`adunai cu feata pi cari u`anghisai.
Oi bo bo bo, bo bo bo..
Di cându u vidzui mari vreari io i`arcai!

Iasti unâ lunâ dultsi pirpirunâ
Soarli dit hâri, lele, tsi ciudii !
Iasti unâ lunâ dultsi pirpirunâ
Soarli dit hâri, lele, tsi ciudii !

Oi bo bo bo, bo bo bo..
Mi`adunai cu feata pi cari u`anghisai.
Oi bo bo bo, bo bo bo..
Di cându u vidzui mari vreari io i`arcai!

Zborlu`i cântari ca unda di`amari
Licuri dit pâduri, njiurizmâ di`amuri!
Zborlu`i cântari ca unda di`amari
Licuri dit pâduri, njiurizmâ di`amuri!

Oi bo bo bo, bo bo bo..
Mi`adunai cu feata pi cari u`anghisai.
Oi bo bo bo, bo bo bo..
Di cându u vidzui mari vreari io i`arcai!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T`unâ luni câtrâ searâ
Cându lua Coli ta`s chiarâ
Muluvishti înghios tu pădz`
La mushatili livădz`…

Muluvishti înghios tu pădz`
La mushatili livădz`…

Râsuna bots` di fluieri,
Cu cântitsi di mujieri
Tsi`s pârea ca tsiva steali
s`fâtsea numtâ mari…

Tsi`s pârea ca tsiva steali
s`fâtsea numtâ mari…

Tu atsea oarâ în câlari,
Yini lup pi calea mari
El s`aproachi, s`anvârteashti
Vâr di cuscru nu`l cunoashti…

El s`aproachi, s`anvârteashti
Vâr di cuscru nu`l cunoashti…

Bunâ searâ voi numtari,
S`vâ hârsits` cu njic, cu mari
Preachea s`vâ anchirdâseascâ,
Banâ lungâ, s`ausheascâ…

Preachea s`vâ anchirdâseascâ,
Banâ lungâ, s`ausheascâ…

Vrets` sâ`i grits înveasta z`yinâ,
nhi`u am protâ cusurinâ
nhi`u am cusurinâ vearâ
Voi sâ`i dzâc îndoau` zboarâ…

nhi`u am cusurinâ vearâ
Voi sâ`i dzâc îndoau` zboarâ…

`Nveasta s`toarnâ aspâreatâ,
Mi cânoshtsâ tini feată,
Ai andreptu s`mi agârsheshtsâ
Ysi cu ochii s`mi mutreashtsâ…

Ai andreptu s`mi agârsheshtsâ
C`ochii s`mi mutreashtsâ…

Cum shi`adusi corba aminti
fu isusitâ ninti
Cu un gioni îmsheat ca soari
Tsi`shi lu`avea laia tu vreari.

Cu un gioni îmsheat ca soari
Tsi`shi lu`avea laia tu vreari.

Ma grambolu cându veadi
Ia tufechea, ma nu sheadi
El s`aproachi, l`u agudeashti
Cadi Yioryi si`el shi`greashti.

El s`aproachi, l`u agudeashti
Cadi Yioryi si`el shi`greashti.

Iu muri îmsheata armânâ
Aclo s`featsi fântânâ
Jealea armânamiei
La fântâna vreariei.

Jealea armânamiei
La fântâna vreariei.

zboarã ngrãpsiti di Anne Marie logo

la 16 decembrie 2010 19:19:52

cântitsi musati di sufletli armânesc.Haristo.Multumesc!

adăugat de Thoma Driza la 17 decembrie 2010 11:40:19

vă rog intraţi în cont pentru a putea adăuga impresii


vă rog selectaţi artistul
2024 © giony | termeni de utilizare
vin | citate celebre | feedback | rss feed | contact